I TRAFIKVERKETS UTMÄRKTA PUBLIKATION ”PM vägtrafikens utsläpp” HAR VI DE SENASTE ÅREN KUNNAT FÖLJA UTVECKLINGEN OCH LÄSA TRAFIKVERKETS EXPERTERS ANALYS.  I ÅR KOMMER DE MED DEN GODA NYHETEN ATT UTSLÄPPEN FRÅN VÄGTRAFIKEN MINSKAR MED TVÅ PROCENT JÄMFÖRT MED FÖRRA ÅRET. BRA, MEN INTE ALLS TILLRÄCKLIGT FÖR ATT KLIMATMÅLEN FÖR TRANSPORTSEKTORN SKALL NÅS.

Skälet till minskningen anser Trafikverket vara energieffektivare fordon (1/3  av minskningen) och en ökad användning av biodrivmedel (2/3 av minskningen. Båda dessa huvudorsaker förtjänar en djupare analys.

När dieselskandalen drabbade bilindustrin för ett par år sedan minskade andelen sålda dieselfordon och mindre energieffektiva bensinfordon tog över. Det gjorde att det genomsnittliga utsläppet för majoriteten av fordonen faktiskt ökade de senaste åren. Tack vare en ökad andel laddbara fordon har detta dock kunnat balanseras, och vi ser en liten minskning av genomsnittliga utsläpp.

Biodrivmedelsandelen har ökat i takt med att reduktionsplikten ställer krav på ökad inblandning av biobaserade drivmedel. Andelen är paradoxalt nog inte högra än den var 2018 när reduktionsplikten infördes. Detta på många sätt kloka styrmedel tillät en längre andel biodrivmedel det första året, och marknaden levererade enligt systemets krav. Men nu har vi kommit ifatt. Nu gäller det att EU snabbt går med på att inte straffbeskatta svenska biodrivmedel från nästa år.

Vad som är positivt är att trafiken under 2019 var i stort sett oförändrad mot året innan. Detta är viktigt, eftersom ett förändrat beteende är grunden till alla förändring. Vi måste använda bilen förnuftigare och kanske rent av transportera oss mera sällan. Detta är ett område med stora möjligheter för allt från bildelning till distansarbete.

Men en koldioxidminskning med två procent per år räcker inte för att nå 2030-målet om 70 procent minskade koldioxidutsläpp. Vi behöver förstärka våra satsningar på en lång rad områden, och arbeta betydligt hårdare med det som brukar kallas ”trafiksnålt samhälle”. För varje år vi väntar med att skärpa kraven desto dyrare blir det.

2030-sekretariatet har flera rekommendationer:

Skärp bonus-malus med:

  • en bonus utspridd över flera år för att minska exporten av nya miljöbilar
  • en förlängd malus till sju år för att även omfatta begagnat köpen
  • en teknikneutral behandling av fordon bonus respektive malus beroende på vilket drivmedel bilen körs på

Sätt skarpa mål för reduktionsplikten från 2020. Behåll målen för bensin och diesel separata. Låt rena biodrivmedel hållas utanför reduktionsplikten med skattebefrielse.

Satsa på konvertering av fordon till etanol och biogas

Arbeta med styrmedel som presenterar alternativ till bilen

Gynna kollektivtrafik, cykling och gång i storstäderna

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet