Syftet med Laddguldet är att sprida goda exempel och lyfta fram framgångsfaktorerna för de kommuner och företag som är med och driver omställningen till eldrivna transporter. Priset delades ut digitalt den 18 december och gick till Vellinge kommun, tätt följd av Stockholm och Lund. Prisutdelningen spelades in och kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Laddguldet delas ut för fjärde året i rad. 2020 delas priset ut endast till en kommun, med sikte på fler kategorier 2021. De tre finalisterna valdes ut för att de alla driver utvecklingen mot en eldriven transportsektor som en del av en fossiloberoende fordonsflotta.

”För att nå målet om 70 procent minskad klimatpåverkan i transportsektorntill 2030, måste omställningen få ordentligt fart. Här spelar landets kommuner en direkt avgörande roll”, säger Tobias Henmark, Nordenchef på Allego.

2020 års vinnare är Vellinge kommun, följd av Stockholm och Lund på silver- respektive bronsplats.

”Omställningen till hållbara transporter kräver föredömen som visar vägen, och Laddguldets topptrio Vellinge, Stockholm och Lund är just den inspirationskälla och framgångsexempel som Sverige och världen behöver. Tillsammans med företag och privatpersoner hjälper de Sverige att visa vägen för klimatsmarta transporter”, säger Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet.

Enligt juryns motivering är Vellinge ”med sin plan för laddinfrastruktur tagit ett strategiskt och långsiktigt grepp kring var det är viktigast att kunna ladda. Planen kompletteras med finansiering ur kommunbudgeten för att utbyggnaden ska ta fart, och ligger till grund för samarbete med bl.a. en galleria och Skanör hamn. Utöver elbilar ingår laddinfrastruktur för elcyklar, vilket är ovanligt, och det finns en innovativ koppling till egenproducerad solel för laddningen.Det är i sin tur en del i att synliggöra erbjudandet gentemot medborgarna, där också energirådgivning och näringslivsfrukostar används för att öka engagemanget. Alla bilar i kommunens interna bilpool är elbilar, övriga bilar är i nuläget laddhybrider eller hybrider”.

För kontakt med pristagarna, vänligen kontakta:

Vellinge kommun: Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-991 52 02

Stockholm stad: Eva Sunnerstedt, chef för Miljöbilar i Stockholm, 076-12 28 913

Lunds kommun: Linda Birkedal, klimatstrateg, 046-359 64 02

För mer information om Laddguldet, vänligen kontakta:

Tobias Henmark, Nordenchef, Allego, 072-570 18 53

Jakob Lagercrantz, VD, 2030-sekretariatet, 0708-17 38 08

Anna Lindén, sammankallande i juryn, 2030-sekretariatet, 070-753 62 74

Om Laddguldet

År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver att man driver på från alla håll, och därför instiftade Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle tävlingen Laddguldet år 2017. 2020 delas priset ut för fjärde gången och denna gång av Allego, 2030-sekretariatet och Elbil Sverige.

Tävlingen är öppen för alla kommuner och nomineringarna baseras på ett dataurval där de tio bästa kommunerna utses utifrån ökningen av antal elbilar och laddpunkter i respektive kommun. Juryn tar värderar sedan,utifrån ett antal kriterier, hur aktivt kommunen stöttat utvecklingen.

Laddguldets jury 2020 består av Jessica Alenius, vice VD för Bil Sweden, Magnus Johansson, ordförande för Elbil Sverige, Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi, Christer Lindström, 2019 års pristagare för Kungsbacka kommun, samt Anna Lindén, sammankallande i juryn, 2030-sekretariatet.

Laddguldets sekretariat 2020 består av Tobias Henmark, Allego, Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet och Göran Fredriksson, Elbil Sverige

 

De nominerade till laddguldet årets kommun 2020 var:

Vellinge Göteborg
Nacka Upplands Väsby
Lund Stockholm
Strängnäs Mölndal
Sotenäs Linköping
Sigtuna

Nomineringen baseras på ett dataurval där de tio bästa kommunerna utses utifrån ökningen av antal elbilar och laddpunkter i respektive kommun.

KRITERIER LADDGULDET 2020 – för årets finalister och med sikte på framtida juryarbete

Förutom den kvantitativa bedömningen, bedömer juryn guld-, silver- och bronsplatsen utifrån följande kriterier:

 

1. Genomfört 2019. Det ska märkas idag att kommunen satsar, inte bara genom beslut på papperet (som förvisso ofta är grunden). Investeringar i laddning, upphandling, etc.

2. Politisk förankring för egna fordon och en ambition för samtliga. Ett uthålligt arbete för eldrivna transporter kräver uthållighet i politiska beslut, även om eldsjälar kan göra en hel del. Kommunen ska med politiska beslut kunna visa att man sopar rent framför egen dörr samtidigt som man vill främja samtliga fordon i kommunens geografiska område – att man har en strategi för fossilfrihet.

3. Resultat utifrån förutsättningar. Vad är rimligt att genomföra som en liten, stor, rik, fattig, pendlar-, storstads- eller landsbygdskommun? Fokus är i första hand eldrivna transporter, inte lika mycket transportsystemet i sin helhet.

4. Underlätta och sprida information till privatpersoner och företag. Kommunen kan göra mycket själv, men inte allt. Som invånare och verksam ska man gärna kunna få hjälp med både information om elbilar, hur man ordnar laddplatser för villan eller flerfamiljshuset, som var det finns laddplatser i kommunen. Detta kan ske genom kommunal energirådgivning, hemsidor eller på andra sätt.

5. Nytänkande och innovation. Finns det spännande utvecklingsprojekt eller annat som kan inspirera eller driva på andra, är det intressant, och ska samtidigt vägas mot handling idag.

6. Kringeffekter. Har kommunens arbete spritt sig till stora arbetsgivare eller företag som sätter upp laddplatser eller köper in elbilar, eller spritt sig till andra transportslag? Bussar, tunga sektorn, annat.

Laddguldet sedan 2017
År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver att man driver på från alla håll, och därför instiftades tävlingen Laddguldet.

Laddguldet startades av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle år 2017.  I år utvecklas laddguldet med delvis andra projektägare; 2030-sekretariatet, Power Circle, Allego, och eCar Expo och Elbil Sverige som event och mediapartner. Vi planerar för att 2021 kora Laddguldet årets kommun, årets elbil, årets företag, årets laddplats samt årets influencer.

 

Vår histora i tre punkter:

  • 2017 var första året för tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun. Vinnarna gratulerades av partiledare Annie Lööf. I kommunkategorin vann Gävle, följt av Östersund och Falun. På delad fjärdeplats kom Stockholm, Jönköping och Kalmar.
  • 2018 års vinnare, gratulerades av trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. I kommunkategorin vann Lerums kommun, följda av Eskilstuna kommun och Linköpings kommun. På delad fjärdeplats kommer Göteborg och Orust. I den nya företagskategorin 2018 vann Ryska Posten. På andra plats kommer Taxi Stockholm, följda av Move About. TV4 och Mathem kommer på delad fjärde plats
  • 2019 års vinnare gratulerades av energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I kommunkategorin vann Kungsbacka, följt av Eskilstuna och Torsby. I företagskategorin vann Södra Skogsägarna, följt av Skid-VM i Åre 2018 och Lidl.

ANNA LINDÉN
2030-sekretariatet