30 maj slår dörrarna upp till Mobilitet & Samhälle – arenan för politiker och beslutsfattare som ansvarar för framtidens mobilitet och infrastruktur. 2030-sekretariatet är stolt moderator, paneldeltagare och partner och ger här sitt axplock av programmet.

09.05
Hur går det med 2030-målen?

Vi tar tempen och statusen på de transportpolitiska målen med utgångspunkt i bilen, bränslet och beteendet. Hur går det egentligen?Mattias Goldmann, mobilitetsexpert, 2030-sekretariatet

09.45
Den nya spelplanen för transporter och mobilitet

Lappkast inom politiken. Elektrifieringsboom. Energikris. Nya beteenden och resevanor i kölvattnet av pandemin. Och vätgasens intåg som en lösning. De senaste åren har onekligen format om förutsättningar för mobilitetssystemet. Här analyseras och diskuteras konsekvenserna och effekterna av förändringskrafterna.

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
Jakop Dalunde (mp), EU-parlamentariker
John Hultén, föreståndare, K2
Jonas Eliasson, måldirektör, Trafikverket

11.15
Att framgångsrikt samarbeta – ett måste för utveckling 

Skellefteå Kraft och OKQ8 har ett unikt samarbete. För att lyckas med och driva omställningen är det en förutsättning. Inte alltid en lätt uppgift, vilka framgångsfaktorer, lärdomar och resultat har detta gett och hur ser vägen framåt ut?

Martin Sopko, Director Corporate Development, OKQ8 Scandinavia
Fredrik Jonsson, affärsenhetschef e-mobilitet, Skellefteå Kraft

14.15
Dags att prata om den nya parkeringsekonomin 

I decennier har bilen varit utgångspunkt i samhällsplaneringen. Parkeringstal har säkerställt och möjliggjort bilägande i städer. Samtidigt är parkeringsplatser kraftigt subventionerade av många andra än just bilägare. Här granskar och diskuterar vi den ekonomiska kalkylen för parkeringsekonomin. Är det dags att tänka om, nytt och hållbart?

Johannes Asp, vd och grundare, Mobility46
Louise Bill, vd, Svepark
Birgitta Neugebauer, affärsutvecklingschef, Serneke

15.20
Nulägesanalys av storstädernas mobilitet – Sveriges bästa mobilitetsstäder

I en ny unik rankning granskas Sveriges 25 största städers arbete och prestanda inom hållbar mobilitet. Utifrån kvalitativa parametrar har städernas ambitioner och förutsättningar för bil, cykel respektive kollektivtrafik granskats och bedömts. Ta del av resultatet och en analys av densamma samt lyssna till företrädare för Sveriges bästa mobilitetsstäder som berättar om sina strategier, prioriteringar och lösningar.

Jesper Johansson, mobilitetsexpert, Tyréns
Representanter från Sveriges bästa mobilitetsstäder

09.15
Den nationella politikens prioriteringar

En uppdatering om bland annat Sveriges nya politiska prioriteringar, det  pågående EU-ordförandeskapet och den kommande klimatplanen.
Ulrika Heie, ordförande, Trafikutskottet

10.40
Slaget om gatan och planeringsparadigmet

Allt fler städer genomgår ett paradigmskifte där bilar inte längre får högsta prioritet. Samtidigt gör allt fler mobilitetsaktörer anspråk på gatuutrymmet. Vad sker med trafikmaktsordningen och våra vägar när beteendeskiftet driver fram delningstjänster, ökat cyklande, mikromobilitet, last mile-leveranser och andra disruptiva förändringar?

Naznoush Habashian, hållbarhetschef, PostNord Sverige
Maria Schnurr, tf enhetschef Mobilitet i transformation, RISE
Johan Lundblad, Head of Nordics & Baltics, KINTO
Martin Gunnarsson, trafikplanerare, Gävle kommun

11.40
Hur säkrar vi energikapacitet för att möta transportsektorns behov?

Problematisering och resonemang om hur elektrifiering och utveckling av energisystemet ska kunna säkra transportsektorns behov av mobilitetslösningar i framtiden.

Pia Berglund, director regulatory affairs, Einride
Mattias Johansson, head of public affairs, Volvo Car Group
Johan Söderberg, director Fuel & E-mobility, Circle K
Anders Björling, teknisk chef, Castellum
Fredrik Jonsson, affärsenhetschef e-mobilitet, Skellefteå Kraft

15.05
Fokusland: Lärdomar från omvärlden

Utblick och inblick i hur städer i andra länder med innovativa mobilitetslösningar gör. Vad kan Sverige lära, och vilka lösningar är redo att implementeras?Maria Stenström, vd, 2030-sekretariatet

16.05
Dags för implementering – hur går vi från pilotprojekt till storskalig omställning?

På städernas trafikkontor råder febril verksamhet med att driva innovation, beteendeförändring, samverka och hitta nya sätt att minska utsläppen och nå hållbarhetsmålen. Nu är det hög tid för implementering –men vad krävs för att skala upp pilotprojekten? Vad är bromsklossarna? Vilka hinder måste röjas? Och vem ska betala?

Karin Ebbinghaus, vd, Elonroad
Carl Ståhle, projektledare för Allmännyttans mobilitetsprojekt, Sveriges Allmännytta
Therese Rydman, affärsområdesansvarig, Bravida Greenhub
Martin Giöbel, Avdelningschef, Strategisk planering, Västtrafik AB