I april stod elbilarna för 33,7% av nybilsmarknaden mot 41,6% i mars, medan bensin- och dieselbilar ökar. I mars var en elbil etta bland nyregistreringarna, i april är första elbil trea. 2030-sekretariatet konstaterar att det branschen varnade för när bonusen för elbilar togs bort nu inträffar: allt fler privatpersoner ratar eldrivet. 

I april registrerades 20 586 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 33.7% (41.6% mars 2023)
  • Bensin 23.0% (21.2%)
  • Laddhybrid 22.1% (18.3%)
  • Diesel 10.1% (7.6%)
  • Elhybrid 8.3% (8.8%)
  • Etanol 2.2% (2.1%)
  • Biogas 0.6% (0.4%)

– Elbilsandelen backar med nästan en femtedel på en enda månad, trots att det fortsatt levereras elbilar som köptes innan bonusen togs bort. Samtidigt ökar marknadsandelen för både bensin- och dieselbilar, vilket pekar på att drivmedelspriserna inte är avskräckande höga och med en sänkt reduktionsplikt försvårar 2030-målet, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Den 8 november 2022 snabbskrotade regeringen bonusen för elbilar, gasbilar och laddhybrider. Om kontraktet skrevs på i tid så ges fortsatt bonus på 50 000 kr för elbilarna.

Andelen eldrivna lätta lastbilar minskade också kraftigt i april, till 15.6% jämfört med 19.1% i mars.

– Regeringen bör särskilt gynna omställningen av lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och bussar. För att förnybart ska bli det nya normala är stimulansen absolut nödvändig och bidrar till att hela Sverige kan ställa om. Därtill kan regeringen inspireras av Frankrike som gynnar de med lägre inkomster som skaffar elbil, och som infört en premie för att konvertera befintliga bilar till drift på el och med förnybara drivmedel.

För bussar är situationen en annan: I statsbudgeten för år 2023 är anslaget för eldrift halverat vilket gör att många skyndar sig att söka bidrag. Samtidigt är biogasens skattebefrielse tillfälligt avskaffad, vilket slår hårt mot intresset för gasbussar. Av totalt 71 nyregistrerade bussar i april var 43 eldrivna; en marknadsandel på 60.5%.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet