Klimat- och energibranschen samlas för att möta klimatutmaningen

Fredag 2 december 2022 samlas företrädare för transport- och energibranschen för att möta klimatomställningens stora utmaningar. Tillsammans ska de leverera konkreta förslag till berörda politiker. Vid konferensen eComExpo Summit i Göteborg ligger fokus på att samarbeta mellan sektorer och ta vara på synergier för att lyckas nå Sveriges klimatmål till 2030.

I Klimatpolitiska rådets senaste rapport framkom att svenska myndigheter saknar tillräcklig samordning för att nå Sveriges klimatmål. Färdplaner finns för respektive bransch och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. Detta gäller särskilt på transportområdet, vars sektorsmål inom det Klimatpolitiska ramverket; 70 % minskad klimatpåverkan 2010–2030, är påtagligt sammanlänkad med energisektorn.

Under en heldag 2 december 2022 bjuder 2030-sekretariatet i samarbete med eComExpo in transport- och energibranschen under samma tak för att tillsammans identifiera bromsklossar, hitta synergier och se lösningar för hur Sverige på bästa sätt ska uppnå klimatmålen för 2030. Konferensen sammanfaller med eCarExpo – Sveriges största mässa för elbilar och laddning. Samtliga deltagare på eCarExpo har inträde till och eComExpo Summit.

Program

Pass 1 – Insikter (Öppet för alla)

9:15 Inledning och välkomstord av dagens moderatorer Ebba Löfblad, delägare och senior konsult, Profu och Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet.

9:20 Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Energi- och transportbranschen söker båda samma mål om fossilfrihet och lösningarna är ofta överbyggande. Hur kan myndigheternas samarbete och branschernas samverkan utvecklas för att effektivisera omställningen?

9:40 Martin Hagberg, analytiker, Profu
2030-pusslet – vilka insatser och prioriteringar behövs för att nå 2030-målet? Hur hänger bitarna ihop, och vem lägger pusslet? Företrädare för projektet 2030-pusslet redogör för sina insikter.

10:00 Kaffe och mingel

10:15 Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
22 färdplaner, och flera av dem berör energi- och transportsektorn. Hur kan vi få dem att samverka, skapa symbios och säkerställa resultat?

10:40 Linda Olofsson, Director of the Swedish Electromobility Centre/ Elektrifieringskommissionen
Goda exempel från ett branschöverskridande samarbete mot ett gemensamt mål.

11:00 Representanter från svensk forskning
Vart är vi på väg, vad kan vi uppnå och när kan vi nå det?

  1. Filip Johnsson, professor på Department of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers tekniska högskola.
  2. Maria Taljegård, energi- och transportforskare, Chalmers tekniska högskola.
  3. Erik Furusjö, forskare och fokusområdesledare, Bioraffinaderi och förnybara drivmedel, RISE Research Institutes of Sweden. Adjungerad professor i energiteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Pass 2 – Workshop (endast föranmälda)

11:45 Lunchpaus med föredrag av EKAN Management
Hur kan vi öka takten i omställningen? Alla strävar mot samma mål. Hur får vi ut mer action tillsammans? Ekan Management är ett konsultföretag som har kunder i alla branscher och leder utveckling inom dynamisk styrning, och kommer redogöra för hur vi tillsammans måste och kan få ut mer från allas befintliga strävanden.

12:30 Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten inleder workshopen genom att tala om behovet av branschsöverskridande samverkan samt myndigheternas roll.

13:00 Handledda workshops

Pass 3 – Resultat (Öppet för alla)

14:30 Redovisning av resultat. Resultaten sammanställs i ett dokument, en påverkansagenda till politiken för den kommande mandatperioden.

Biljetter

Köp din biljett här! Biljetter ger dig inträde både till konferensen (eComExpo Summit) och elbils- och solelsmässan (eCarExpo).

Inbjudningar till workshopen kommer skickas ut till utvalda branschföreträdare. Är du intresserad av att medverka under workshopen, vänligen kontakta Maria Stenström, 2030-sekretariatet, maria.stenstrom@2030sekretariatet.se. Vänligen uppmärksamma att din förfrågan kräver en bekräftelse innan du är registrerad för workshopen.

Kontakt

Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Datum: 2 december 2022
Tid: Kl. 09.00–16.00

Vill du veta mer om workshopen eller konferensen eComExpoSummit, vänligen kontakta Maria Stenström, 2030-sekretariatet, maria.stenstrom@2030sekretariatet.se.

Har frågor om eCarExpo, vänligen kontakta Anna Fägersten, Marketing Director, anna@elife.se.

Mer information

eComExpo Summit – Energi- och transportbranschen samlas för att möta klimatomställningens utmaningar (2 december 2022)

eCarExpo – Mässa för elbilar och solelsladdning (2-4 december 2022)

eComExpo – Mässa för fossilfria transporter (27-28 september 2023)

Få kan sin bransch så bra som företagen själva – genom att samla alla under ett och samma tak kan vi hitta lågt hängande frukt, och förse våra ansvariga myndigheter och politiker med en konkret handlingsplan för att effektivisera klimatomställningen.

Mattias Goldmann, medgrundare 2030-sekretariatet

Med drygt sju år kvar till transportsektorns klimatmål 2030 behöver vi växla upp tempot, samarbeta mellan myndigheter och branscher, och dra fördel av de framsteg och synergier som angränsande sektorer bidrar med. Vi på 2030-sekretariatet kan axla den rollen.

– Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet