Transport- och energibranschen möts för att möta klimatutmaningen

Som en pusselbit i arbetet med att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030 samlades företrädare för transport- och energibranschen den 2 december i Göteborg, för att tillsammans möta klimatomställningens stora utmaningar. Målet: konkreta förslag till berörda politiker.

Workshop

Fokus för eftermiddagens workshop var att samarbeta mellan sektorer för att tillsammans identifiera bromsklossar, hitta synergier och se lösningar för hur Sverige kan nå transportsektorns klimatmål till 2030. Underlaget sammanställs och kommer publiceras här inom kort.

Konferens

Här kan du se förmiddagens föreläsningar med underlag, analys och verktyg från Sveriges främsta experter.

Konferensen, eComExpo Summit, arrangerades i samarbete med eComExpo och sammanföll med elbilsmässan eCarExpo.

Program

Enligt Klimatpolitiska rådet saknar svenska myndigheter tillräcklig samordning för att nå Sveriges klimatmål. Färdplaner finns för respektive bransch och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. Detta gäller särskilt på transportområdet, vars sektorsmål inom det Klimatpolitiska ramverket, 70 % minskad klimatpåverkan 2010–2030, är påtagligt sammanlänkad med energisektorn.

Inledning och välkomstord av dagens moderatorer Ebba Löfblad, delägare och senior konsult, Profu och Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet.

Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Energi- och transportbranschen söker båda samma mål om fossilfrihet och lösningarna är ofta överbyggande. Hur kan myndigheternas samarbete och branschernas samverkan utvecklas för att effektivisera omställningen? (SE PRESENTATIONEN)

Martin Hagberg, analytiker, Profu
2030-pusslet – vilka insatser och prioriteringar behövs för att nå 2030-målet? Hur hänger bitarna ihop, och vem lägger pusslet? Företrädare för projektet 2030-pusslet redogör för sina insikter. (SE PRESENTATIONEN)

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
22 färdplaner, och flera av dem berör energi- och transportsektorn. Hur kan vi få dem att samverka, skapa symbios och säkerställa resultat? (SE PRESENTATIONEN)

Linda Olofsson, Director of the Swedish Electromobility Centre/ Elektrifieringskommissionen
Goda exempel från ett branschöverskridande samarbete mot ett gemensamt mål. (SE PRESENTATIONEN)

Representanter från svensk forskning
Vart är vi på väg, vad kan vi uppnå och när kan vi nå det?

  1. Filip Johnsson, professor på Department of Energy and Environment, Energy Technology, Chalmers tekniska högskola. (SE PRESENTATIONEN)
  2. Maria Taljegård, energi- och transportforskare, Chalmers tekniska högskola. (SE PRESENTATIONEN)
  3. Erik Furusjö, forskare och fokusområdesledare, Bioraffinaderi och förnybara drivmedel, RISE Research Institutes of Sweden. Adjungerad professor i energiteknik, Luleå Tekniska Universitet. (SE PRESENTATIONEN)

Lunchpaus med föredrag av EKAN Management
Hur kan vi öka takten i omställningen? Alla strävar mot samma mål. Hur får vi ut mer action tillsammans? Ekan Management är ett konsultföretag som har kunder i alla branscher och leder utveckling inom dynamisk styrning, och kommer redogöra för hur vi tillsammans måste och kan få ut mer från allas befintliga strävanden. (SE PRESENTATIONEN)

Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten inleder workshopen genom att tala om behovet av branschsöverskridande samverkan samt myndigheternas roll.

Redovisning av resultat. Resultaten sammanställs i ett dokument, en påverkansagenda till politiken för den kommande mandatperioden.

Kontakt

Vill du veta mer om workshopen, vänligen kontakta Maria Stenström, 2030-sekretariatet, maria.stenstrom@2030sekretariatet.se.

Har frågor om eCarExpo, vänligen kontakta Anna Fägersten, Marketing Director, anna@elife.se.

Mer information

  • eComExpo Summit – Energi- och transportbranschen samlas för att möta klimatomställningens utmaningar (2 december 2022)
  • eCarExpo – Mässa för elbilar och solelsladdning (2-4 december 2022)
  • eComExpo – Mässa för fossilfria transporter (27-28 september 2023)

Få kan sin bransch så bra som företagen själva – genom att samla alla under ett och samma tak kan vi hitta lågt hängande frukt, och förse våra ansvariga myndigheter och politiker med en konkret handlingsplan för att effektivisera klimatomställningen.

Mattias Goldmann, medgrundare 2030-sekretariatet

Med drygt sju år kvar till transportsektorns klimatmål 2030 behöver vi växla upp tempot, samarbeta mellan myndigheter och branscher, och dra fördel av de framsteg och synergier som angränsande sektorer bidrar med. Vi på 2030-sekretariatet kan axla den rollen.

– Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet