De första tre kvartalen 2023 stod elbilarna för 38.7% av alla nyregistreringar, upp från 28.4% samma period i fjol. Laddhybriderna backar något, från 24.7% till 21.9% medan etanol- och gasbilarna på 1.6% respektive 0.7% fortsatt är närmast försumbara för omställningen. 2030-sekretariatet uppmanar till långsiktig, tydlig stimulans för omställningen.

Årets tre första kvartal registrerades 209 969 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 38.7% (28,.4 % första tre kvartalen 2022)
  • Bensin 21.9% (24.7%)
  • Laddhybrid 20.4% (23.1%)
  • Diesel 8.6% (12.8%)
  • Elhybrid 8.0% (9.3%)
  • Etanol 1.6% (1.0%)
  • Biogas 0.7% (0.6%)

– Den höga elbilsandelen är mycket glädjande, och helt centralt för att 2030-målet ska nås. Men inte många privatkunder väljer elbilen, och regeringens förslag om en särskild premie för den som skrotar sin bil och skaffar elbil lär inte ändra på det – steget mellan skrotbil och ny elbil är för stort. Därför föreslår vi att stödet också gäller köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Bland de laddbara bilarna är Tesla Y överlägsen etta, med 13 457 registreringar hittills i år före Volkswagen ID4 (7755) och Volvo XC40 Pure (6 456). Av topp-20 laddbara bilar är 14 rena elbilar och 6 laddhybrider. Mest registrerade laddbara lastbilar är Volkswagen ID Buzz Cargo (847) före Toyota Proace (742) och Peugeot Expert (733).

Lätta lastbilar domineras fortsatt av diesel, el stod för 18.5 % (5 676) och andelen gasdrivna för någon enstaka procent (Mobility Sweden anger inte).

– Regeringen har helt rätt i att en bonus behövs för el- och gasdrivna lätta lastbilar, pick-ups och skåpbilar. Vi föreslår att den införs från årsskiftet, på 50 000 kronor och sedan sänks med 10 000 kronor vartannat år tills den avskaffas år 2030, säger Mattias Goldmann.

Av 5 385 tunga lastbilar som registrerats de första tre kvartalen, är 195 eldrivna, en marknadsandel på 3.6%. De gasdrivna är betydligt fler, 593, med en marknadsandel på 11%.

– Stimulansen för omställning är otillräcklig och om fossil diesel blir klart billigare genom sänkt skatt och reduktionsplikt så blir det än svårare för åkerierna att ställa om till fossilfritt. Regeringen behöver se till att det förnybara är lönsamt, och ge åkerier och bussbolag ett one-stop-shop med en ansökan för all omställning.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95% fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden för 2030-sekretariatets Green Hush Award i juli. Av 793 bussar som registrerats de första tre kvartalen, är 240 eldrivna – en marknadsandel på 30.3%. Det är mer än samma period i fjol (20.0%) men mindre än första halvåret (41%.) Därtill är en hög andel gasdrivna eller framförs med HVO, men det särredovisas inte av Mobility Sweden vars siffror 2030-sekretariatet använder.

– Vi kontaktas nu av en rad bussbolag och huvudmän för kollektivtrafiken som efter regeringens signaler om billigare fossil diesel får allt högre merkostnader för att köra förnybart. Nya styrmedel för att fortsatt välja förnybart behövs snabbt, och det var förhastat att ta bort stödet för el- och gasdrivna stadsbussar.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet