Foto höstmotiv: Therese Silvander, Energikontoren Sverige

Varmt välkomna till vår nya mötesplats: konferensen ”Från parkering till hållbar mobilitet” som körs helt digitalt via Zoom. Det är första gången vi kör den och vi skapar den tillsammans!

Syftet med att samlas är att tänka tillsammans, hitta gemensamma nämnare som vi kan jobba vidare med smartare, så vi kommer snabbare och bättre framåt och kan skala upp våra pilotprojekt. Hjälp till självhjälp med det bästa Sverige kan visa upp på området!

Långsiktigt vill vi driva på utvecklingen från parkering till hållbar mobilitet som en av de viktigaste byggstenarna inom samhällsutvecklingen i Sverige. Vi skapar Sveriges nya mötesplats för hållbar mobilitet.

Målgrupp: Fastighetsägare, trafikplanerare, tjänstepersoner som jobbar med hållbar mobilitet, mobilitetstjänsteleverantörer, parkeringsutvecklare, konsulter, bostadsbyggare, Hyresgästföreningen, och alla andra med intresse för hur fastighet-parkering-hållbar mobilitet hänger och inte hänger ihop.

Deltar gör bland andra Svepark, IVL Svenska miljöinstitutet, Gotlandshem, Hyresgästföreningen och Trafikutredningsbyrån.

2030-sekretariatet arrangerar konferensen ihop med Energikontor Norra Småland och Energikontoren Sverige. Läs mer och anmäl er, senast 16 november kl.12, här! 

Material från konferensen: 

Från Parkering till hållbar mobilitet 2020-11-17 inspelning via YouTube

Från parkering till hållbar mobilitet deltagarlista 2020-11-17

Workshop#1 Parkeringsdeklaration Move About

Workshop #3 Upphandling av parkering och mobilitiet Mobility 46

Från parkering till hållbar mobilitet workshop 2 och 4 IVL och 2030-sekretariatet

 

Läs gärna 2030-sekretariatets debattartikel om parkeringskostnader i Dagens Samhälle 13 oktober 2020

ANNA LINDÉN
2030-sekretariatet