2030-SEKRETARIATET PRESENTERAR FEm HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER UTIFRÅN FÖRSTA HALVÅRETS STATISTIK FÖR NYA REGISTRERINGAR AV PERSONBILAR, LÄTTA OCH TUNGA LASTBILAR OCH BUSSAR:

  • Eldrift är det nya normala – och elbilarna kör om laddhybriderna. Första halvåret var 52% av alla nya bilar laddbara, mot 40% i fjol. Rena elbilar står för 28 % av årets registreringar, upp 76 % jämfört med första halvåret ifjol. Detta skifte förstärks med de nya reglerna från 12 juli, då laddhybrider får lägre bonus, och än mer efter årsskiftet. Därmed ökar behovet av laddinfrastruktur, med särskilt fokus på flerbostadshus, vita fläckar på kartan och stora laddplatser där väntetiderna på att få ladda annars blir långa. Själva laddarna kan i allt högre grad vara kommersiella lösningar, men att det finns tillräcklig kapacitet i nätet är en samhällsfråga.
  • Transportfordons omställning skjuter fart – men behöver ytterligare stimulans. 11.6 % av nya lätta lastbilar var eldrivna första halvåret 2022, drygt dubbelt mot samma period i fjol (5.1%). Att andelen i juni var hela 23 % beror delvis på det nya taket på max 700 000 kr nybilspris för att få bonus, vilket åtskilliga lätta lastbilar överskrider. På bussidan står eldrift för 24 % jämfört med 35 % januari-juni 2021. Av 2 622 nya lastbilar över 16 ton första halvåret, var 88.5% dieseldrivna mot 92.6% första halvåret 2021. 228 nya gaslastbilar registrerades (8.7% mot 6.0% i fjol) och 74 laddbara (2.8%), inte en enda E95-lastbil (5 samma period i fjol). 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att ta bort pristaket för nyttofordon och att höja deras tillåtna totalvikt inom ramen för B-körkort till 4.25 ton. För bussar och tunga lastbilar behöver åkerier och operatörer en one-stop-shop för all ekonomisk stimulans.
  • Fordon för förnybart stampar– visa att de har en framtid. Marknadsandelen för gasbilar är 0.5% och för etanolbilar 0.6%, båda en marginell uppgång jämfört med första halvåret 2021 men lejonparten av omställningen är eldriven. Med stora satsningar på ny biogasproduktion och ett ökat intresse för förnybara drivmedel som kan produceras inhemskt, behövs också en politik som gynnar fordonen. Merkostnaden för besiktning måste bort och biogasens stora klimatnytta bättre återspeglas i förmånsvärde och bonus.
  • Lägre nybilsförsäljning blir långvarig – stimulera annan mobilitet. Första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, ner 17 % mot i fjol. Till en början backade marknaden främst på grund av väntetider och komponentbrist, men nu blir hushållens och företagens egna prioriteringar en allt viktigare faktor. Stigande räntor, vikande konjunktur och oro i omvärlden, men också positiva erfarenheter av att jobba distans, kommande storsatsningar på järnvägen och påtagliga klimatförändringar i vår närhet bidrar till att fler väljer bort att skaffa egen ny bil. Därför blir det viktigare att stimulera andra möjligheter till hållbar mobilitet, med fokus på vardagsresandet snarare än semestern eller tjänsteresan. Det blir också viktigare att hantera befintlig bilpark; det är hög tid att förverkliga det utlovade konverteringsstödet.

   

  • Styrmedel styr – styr långsiktigt och tydligt. Nybilsregistreringen månad för månad uppvisar en ryckighet som till stora delar beror på att man vill skynda sig att köpa dyra elbilar innan pristaket införs, skaffa laddhybrid innan premien sänks, köpa bensinslukande malus-bil innan skatten höjs, etc. I grunden är det positivt att konsumenten reagerar starkt också på relativt begränsad stimulans – flera av förändringarna är inte större än prutmånen som kan finnas på en ny bil – men de tvära kasten är dåliga för marknaden och försvårar en långsiktig omställning. Bonus-malus, reduktionsplikten och andra styrmedel bör regleras utifrån en plan som sträcker sig till 2030, och där förändringar sker utifrån rekommendationer från partssammansatta kontrollstationer.

  Mer statistik för oss som gillar det:

  • Nya bilar första halvåret fördelas på 27.5% el, 24.3% laddhybrid, 24.2% bensin, 13.5% diesel, 9.0% elhybrid (ej laddbar), 0.7% etanol, 0.4% gas och 0.3% ospec.
  • Första halvåret är mest registrerade laddbara bil Kia Niro, före Tesla Y och Volkswagen ID.4 – alla rena elbilar. De följs av laddhybriderna Kia C’eed och Volvo XC60. På topp-20 återfinns 12 rena elbilar och 8 laddhybrider. Enbart i juni är Tesla Y mest registrerade nya bil
  • På 65:e plats bland klimatbonusbilarna hittar vi första icke-laddbara modellen (en Skoda), och på topp-100 finns bara ytterligare en (VW), båda gasdrivna. Ingen etanolbil finns på miljöbilarnas topp-100.
  • Bland eldrivna lätta lastbilar är Renault Kangoo etta med 583 nyregistreringar första halvåret mot 302 för Peugeot Expert och 194 för Maxus E-Deliver. På topp-20 för lätta lastbilar är hela åtta modeller nya för året med ingen eller bara någon enstaka registrering i fjol.
  • Mest registrerade elbussmärke är MAN före Volvo och BYD.

   

  All statistik kommer från branschorganet Mobility Sweden

   

  För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45 och se www.2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet