Vi har ett guldläge för ökad cykling med multipla vinster både för privatpersonen, ekonomin och klimatet:

  1. Klimatpolitiska rådet konstaterar att klimatmålen blir svårare att nå med den nya regeringens hittills införda och föreslagna politik. Samtidigt betonar både energiminister Busch och klimatminister Pourmokhtari att 2030-målet står fast, och att det ska uppnås med kostnadseffektiva åtgärder.
  2. Svensk ekonomi går knackigt, räntorna stiger och hushållen kapar kostnader.
  3. Efter pandemin är det vanligare att jobba hemifrån någon dag i veckan och distansundervisningen växer.

Sammantaget har det aldrig varit ett bättre läge för ökad cykling än nu. Den som tar cykeln istället för bilen får mer pengar kvar i plånboken, och att avstå bilen har blivit mycket enklare för alla som inte behöver ta sig till jobbet eller skolan varje vardag. Att göra det lättare att ta cykeln ger också hög klimatnytta per krona, dessutom med bättre hälsa och renare luft.

Men, cykelboomen behöver ett mål att arbeta för. VTI föreslår att cyklandet år 2030 ska stå för 20% av alla resor och fördubblas till 2035. Ett nationellt cykelmål är klokt på flera sätt:

  • Det ger regeringen en välbehövlig påminnelse om att gynna de mest hållbara trafikslagen.
  • Trafikverket och andra nationella myndigheter får en tydlig målbild för sitt arbete.
  • 8 av 21 regioner har mål om ökad cykelandel av det totala resandet, men en gemensam målbild är ett tydligt incitament och förenklar både prioriteringar och åtgärder.
  • Landets kommuner kan planera infrastruktur utifrån målet, och ta tillvara på att cykeln är så yteffektiv både när den används och när den parkeras.
  • Arbetsgivare kan med tillförsikt ta fram cykelpaket för medarbetare, och hushåll kan investera i bättre cyklar för familjen.

Och låt oss särskilt fokusera på barn i grundskoleåldern, för att tidigt grundlägga hållbara resmönster.

Det är när cykeln ersätter den fossildrivna bilen som vi får störst positiva effekter för folkhälsan och utrymmet i våra städer, och när cykeln kombineras med klimatsmart kollektivtrafik får vi hållbar mobilitet även där resorna är något längre. Cykelmålet ska därför uppfyllas utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar; hållbara transporter ska inte ställas mot varandra.

Sju av riksdagens åtta partier står bakom 2030-klimatmålet för transportsektorn – det är hög tid att slå fast ett cykelmål för Sverige.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet