Regeringen har nu lagt fram sin proposition om sänkt reduktionsplikt. Precis som i den tidigare remissbehandlade promemorian, föreslås att reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till 6 procent för åren 2024 till och med 2026. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för 2027–2030. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2024.

Här sammanfattar 2030-sekretariatet regeringens proposition, och kommenterar med egna synpunkter.

Läs hela sammanfattningen och 2030s reflektioner här!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet