I hård konkurrens med Tallinn, Turino och Dijon utsågs franska Grenoble till europeisk miljöhuvudstad 2022. Hållbara, delade transporter är i fokus. I denna PM lyfter 2030-sekretariatet fram Grenobles satsningar på gröna transportlösningar och hållbar mobilitet. Syftet är att inspirera andra kommuner att ta efter det som kan visa vägen – och överträffa det, i vår gemensamma strävan efter klimatsmart, fossilfri och effektiv mobilitet. 

Grenoble, ibland kallad Alpernas huvudstad, är belägen i sydöstra delen av Frankrike, i Isère-dalen. Läget gör staden känslig för luftföroreningar som stannar i dalgången, och utsatt för klimatförändringar, med torka, bränder, översvämningar och skred som följd. Som första franska stad, antog Grenoble 2005 en klimatplan som samtidigt ska adressera lokal luftkvalitet. Mellan 2005 och 2016 minskade klimatpåverkan med 25% och partikelhalten i staden med 30%, trots att befolkningen ökar. 2030 ska klimatpåverkan ha halverats. Därtill ska energianvändningen minska med 40% till 2030 och 50% till 2050. 

Lätt att göra rätt. Grenoble har satsat stort på spårväg, buss, linbana och cykel, men också sett till att de gröna alternativen ger en levande och lättåtkomlig stad. Mer grönområden, fler träd eller bättre promenadstråk prioriteras, om de boende själva får välja. Sedan 2015 har Grenoble en ”budget participatif”, där alla Grenoblebor över 16 år får lägga fram förslag om hur staden ska utvecklas. Hittills har 59 projekt röstats fram och 34 redan genomförts. 

Läs hela rapporten här 

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet