2023 ökade andelen nya lastbilar på gas och el till drygt 15 procent av marknaden. RME gjorde en mindre comeback medan etanolen är borta, och dieselns dominans ger möjligheter för HVO. Det visar 2030-sekretariatets sammanställning av lastbilsmarknaden 2023.

– Trots att marknaden väntar på nya styrmedel, ökade både el- och gasdrivna lastbilar kraftigt 2023. Därtill vet vi att många åkerier kör sina diesellastbilar på ren HVO100, så sammantaget är 2023 års lastbilsmarknad ett styrkebevis för en hårt pressad bransch som tydligt vill ställa om, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

År 2023 registrerades 6 620 nya tunga lastbilar (över 16 ton), fördelat på:

  • Diesel 5 545 (83.8%)
  • Biogas 736 (11.1%)
  • Eldrift 285 (4.3%)
  • RME 32 (0.5%)

– Under året ökade andelen eldrivna lastbilar kraftigt, och var sista kvartalet 7.3%. Samtidigt ökade biogas-lastbilarna till 11.6 %. Det visar att de olika förnybara alternativen inte ska ställas mot varann utan tillsammans ersätter den fossila dieseln – en viktig signal till politiken att inte ensidigt gynna en viss teknik. Det säger Mattias Goldmann, VD för 2030-sekretariatet, som vill säkra att den nya premien för miljölastbilar söks på samma oavsett om åkeriet väljer el eller gas.

2030-sekretariatet lyfter också fram att det år 2022 inte registrerades en enda lastbil för RME, medan det i statistiken för 2023 finns 32 RME-klassade lastbilar. Statistiken underdriver troligen hur många som kör på RME, som under året varit det billigaste sättet att köra förnybart.

– När nu regeringen väljer att kraftigt sänka priset på fossil diesel, är det värt att uppmärksamma att RME oftast är billigare och att priset på HVO100 sänkts mer än priset på fossil diesel. Det är nu billigare att köra på HVO100 än det innan årsskiftet var att köra på fossil diesel. Vi applåderar de många åkerier som gör detta aktiva val, och uppmuntrar transportköpare att kravställa så att förnybart och eldrift blir självklart, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Eldrivna lätta lastbilar har ökat kraftigt under 2023, till 19.8% av alla nyregistrerade mot 14.5% år 2022. Därtill stod de biogasdrivna för 2.5%. Med nya premien på 50 000 kronor från 15 januari, ökar andelen 2024 så att eldrift snart bör vara det nya normala för skåpbilar, pick-uper, vans och minibussar. Men 2030-sekretariatet vill se större uthållighet från politiken:

– Premien är välkommen men alltför kortvarig – efter inte ens två år avskaffas den igen enligt regeringens förslag. Premien bör finnas ända fram till år 2030, men sänkas med 10 000 kronor vartannat år, säger Mattias Goldmann.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95% fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden till att de fick 2023 års Green Hush Award. Under 2023 var 27.9% av alla nya bussar eldrivna, vilket bara är marginellt mer än 2021 års 24.6%, beroende på att premien för eldrivna stadsbussar avskaffats. Att välja nya gasbussar försvåras av att biogasen i nuläget inte är skattebefriad. Många bussar och lastbilar på diesel har drivits med förnybar HVO, men med den kraftiga prissänkningen på fossil diesel är 2030-sekretariatet oroade att många skiftar till fossilt.

– Med billigare fossil diesel får kollektivtrafiken och åkerierna allt svårare att få ihop kalkylen för biogas eller eldrift. Nya styrmedel för att fortsatt välja förnybart behövs snabbt, avslutar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

All statistik kommer från Mobility Sweden.
Läs 2030:s remissvar om premie för el- och gasdrivna lätta och tunga nyttofordon här.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet