I november stod laddbara bilar för 60.5% av alla nyregistreringar, mot 64.6% samma månad i fjol. Elbilarna minskar från 42.5% november 2022 till 39.7% i november i år, medan laddhybriderna backar från 22.1% november 2022 till 20.9% i november i år. 2030-sekretariatet förutser en fortsatt nedgång eftersom priset på fossila drivmedel förväntas sjunka kraftigt, och efterfrågar ny stimulans för omställningen.

– Dagen efter att klimatmötet COP28 inletts, visar statistiken att andelen nya elbilar i Sverige sjunker. Eftersom regeringens klimatfokus så starkt är på elektrifieringen av transporterna, måste de skyndsamt lägga fram förslag på ny stimulans till elbilarna, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Till årsskiftet väntas ny stimulans införas för de eldrivna lätta lastbilarna vilket 2030-sekretariatet välkomnar, men där ser marknaden ljusare ut: I november i år var 23.4% av alla nyregistrerade lätta lastbilar eldrivna mot 18.4% samma månad i fjol.

Till och med november registrerades i år 260 391 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 38.7 % (30.4 % t.om. november 2022)
  • Bensin 21.7% (23.3%)
  • Laddhybrid 20.7% (23.1%)
  • Diesel 8.4% (12.2%)
  • Elhybrid 8.2% (9.3%)
  • Etanol 1.7% (1.1%)
  • Biogas 0.7% (0.7%)

– Andelen nya elbilar är fortsatt hög, men har nu minskat två månader i rad. En hög andel elbilar är centralt för att 2030-målet ska nås, särskilt när vätgas-, biogas- och etanolbilarna är så marginaliserade, och när reduktionsplikten sänks så kraftigt att klimatpåverkan per mil ökar med 30 procent för den som kör på diesel. Därför behöver regeringen i den kommande klimathandlingsplanen visa hur omställningen ska påskyndas.

Regeringen föreslår en särskild premie för den som skrotar sin bil och skaffar elbil. 2030-sekretariatet bedömer att effekten blir liten.

– Steget från skrotbil till ny elbil är stort. Därför föreslår vi att stödet också gäller köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Bland de laddbara bilarna är Tesla Y överlägsen etta både på årsbas och i november, med den största ökningen hittills i år bland topp-tio-bilarna jämfört med samma period i fjol – den pågående strejken syns inte i statistiken. Av topp-20 laddbara bilar är 14 rena elbilar och 6 laddhybrider.

Lätta lastbilar domineras fortsatt av diesel, el stod för 23.4 % av registreringarna och 19.6 % hittills i år och andelen gasdrivna för någon enstaka procent (Mobility Sweden anger inte). Mest registrerade laddbara lastbilar är Volkswagen ID Buzz Cargo före Renault Kangoo och Toyota Proace. 2030 bedömer att andelen kortsiktigt minskar något eftersom regeringen föreslår en ny premie på 50 000 kronor för lätta ellastbilar från den 15 januari.

– Det är välkommet, men den är alltför kortvarig – efter inte ens två år avskaffas den igen enligt regeringens förslag. Vi föreslår att premien sänks med 10 000 kronor vartannat år tills den avskaffas år 2030, och att den som köper en begagnad eldriven lätt lastbil eller minibuss får halva beloppet, säger Mattias Goldmann.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95 % fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden för 2030-sekretariatets Green Hush Award i juli. Hittills i år har 299 eldrivna bussar registrerats, men med en klart avtagande trend från halvårsskiftet. Varken Scania eller Volvo registrerade en enda ny elbuss i november.

– Med billigare fossil diesel får kollektivtrafiken allt svårare att få ihop kalkylen för biogas eller eldrift. Nya styrmedel för att fortsatt välja förnybart behövs snabbt, vilket bör integreras i den kommande stimulansen för tunga lastbilar.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet