Hur påverkar regeringens budget möjligheten att nå transportsektorns 2030-mål?

Måndag 17 april presenterade regeringen sin vårbudget. Vilka effekter har den på Sveriges möjlighet att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030? Mattias Goldmann, medgrundare av 2030-sekretariatet, ger sin analys av regeringens klimatarbete utifrån budgetpropositionen.

LÄS 2030-SEKRETARIATETS FÖRSTA PRESSMEDDELANDE / KOMMENTAR HÄR

Datum: Tisdag 18 april 2023
Tid: Kl. 08.30–09.15
Plats: Se analysen i efterhand här!

Regeringen får svidande kritik från Klimatpolitiska rådet för de ökande utsläppen och förslag om sänkt reduktionsplikt. Näringslivet efterfrågar långsiktiga styrmedel, bl.a. med satsningar på inhemsk produktion av biodrivmedel och en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. Klimatministern understryker att 2030-målet står fast, men hänvisar till höstens klimatpolitiska handlingsplan för konkreta åtgärder. Efter ett första halvår med den nya regeringen på plats finns höga krav på tydliga klimatsatsningar som kompenserar de ökande utsläppen.

Tisdag 18 april analyserade 2030-sekretariatets Mattias Goldmann regeringens proposition och de effekter den har på regeringens chanser att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

Se webbinariet i efterhand här

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet