På bilden syns från vänster Ingemar Delveborn, Riksrevisionen, Anna Lindén, 2030-sekretariatet, Fredrik Holm, miljökonsult och författare till boken ”Vänd pyramiden”, Emma Berginger (MP), riksdagsledamot, Sara Persson, Hållbart Resande Väst, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot och Therese Silvander, nationell koordinator fossilfria transporter, Energikontoren Sverige. Fotograf: Lova André Nilsson

 

Välkomna på ett webbinarium med fokus på steg 1- och 2-åtgärder i den statliga och regionala infrastrukturplaneringen. Under detta webbinarium ges en kunskapshöjning om vad som behöver förändras i Trafikverkets instruktion, kopplat till övriga berörda förordningar, för att Trafikverket ska kunna finansiera anslag till steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen för ökad transporteffektivitet och en mer resurssmart hantering av Trafikverkets investeringsmedel för trafikåtgärder – så att vi får mer klimatnytta för våra skattemedel. 

 

Material från webbinariet

Webbinariet har spelats in och finns tillgängligt här. Presentationerna från dagen finns att ladda ned som PDF här.

 

Arrangörer från riksdagens trafikutskott är Emma Berginger (MP) tillsammans med Teres Lindberg (S) i samarbete med 2030-sekretariatet och Energikontoren Sverige.

Webbinariet modereras av Anna Lindén, 2030-sekretariatet, och Therese Silvander, nationell koordinator för fossilfria transporter, Energikontoren Sverige. Även Mälardalsrådet står bakom webbinariet.

Program lunchwebbinarium 21 oktober kl. 12-13

Kl. 12.00         Introduktion av värdar och moderatorer

Emma Berginger (MP), ledamot i Trafikutskottet, Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande i Trafikutskottet, Therese Silvander, nationell koordinator fossilfria transporter på Energikontoren Sverige och Anna Lindén, mobilitetsansvarig på 2030-sekretariatet

 

Kl. 12.10         Statlig finansiering till steg 1 och 2 – varför är det viktigt för klimatmålen?

Fredrik Holm, författare till boken ”Vänd pyramiden” om planering för hållbar mobilitet

 

Kl. 12.15         Riksrevisionens granskning av åtgärdsvalstudier – har regeringen förtydligat ansvaret gentemot Trafikverket?

Ingemar Delveborn, revisionsdirektör, Riksrevisionen

 

Kl. 12.20         Regioner och kommuner berättar – så hindras vi från att genomföra hållbara trafiklösningar

Sara Persson, teamledare Hållbart Resande Väst, Västra Götalandsregionen/Västtrafik

Emma Svärd, verksamhetschef och strategisk trafikplanerare, Jönköpings kommun, om pågående arbete                  

Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordf. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala

 

Kl. 12.35         Förslag till åtgärder: regleringsbrev, instruktion till Trafikverket och regionala kompetensnoder för fossilfria transporter som samlar infrastrukturplanering, fossilfria transporter, hållbart resande, kollektivtrafik och drivmedelsfrågor, med en nationell samordning.

Kl. 12.40         Frågor och diskussion                     

Kl. 12.55         Avslutning

 

Länkar för den som vill läsa mer inför webbinariet:

 

Välkomna!

ANNA LINDÈN
2030-sekretariatet