Flyget är idag till 99% fossilt. Hur kan det ställas om i närtid? Hör förslagen från Peter Norman, flygplatsutredningen, och Lena Ek som utreder en nationell bioekonomistrategi, samt erfarenheter från RE-SAF-projektet för svensk produktion av hållbart flygbränsle, och hur ett ledande flygbolag kan utmana kunden att göra mer hållbara val.

Datum: Fredag 21 april 2023Tid: Kl. 08.00–08.55Plats: Se sändningen live här!

Program

Flyget – från problem till lösning

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet

Flygets roll i en nationell bioekonomistrategi

Lena Ek, utredare, Bioekonomistrategin

Flygplatsutredningens förslag för ett mer hållbart flyg

Peter Norman, utredare, Flygplatsutredningen

Går det att producera flygbränsle från skogens rester?

Julia Ahlrot, Växjö Energi

Resenärernas del i en hållbar utveckling

Gijs van Popta, KLM Royal Dutch Airlines

Moderator

Henrik Brodin, Södra

Webbinariet arrangeras i samarbete med

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet