Företrädare för transport- och energibranschen samlas den 2 december för att möta klimatomställningens stora utmaningar. Tillsammans ska de leverera konkreta förslag till berörda politiker. Vid konferensen eComExpo Summit i Göteborg ligger fokus på att samarbeta mellan sektorer och ta vara på synergier för att lyckas nå Sveriges klimatmål till 2030.

PRESSMEDDELANDE

I Klimatpolitiska rådets senaste rapport framkom att svenska myndigheter saknar tillräcklig samordning för att nå Sveriges klimatmål. Färdplaner finns för respektive bransch och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. Detta gäller särskilt på transportområdet, vars sektorsmål inom det Klimatpolitiska ramverket; 70 % minskad klimatpåverkan 2010–2030, är påtagligt sammanlänkad med energisektorn.

– Med drygt sju år kvar till transportsektorns klimatmål 2030 behöver vi växla upp tempot, samarbeta mellan myndigheter och branscher, och dra fördel av de framsteg och synergier som angränsande sektorer bidrar med. Vi på 2030-sekretariatet kan axla den rollen, säger Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet.

Under eComExpo Summit i Göteborg 2 december samlas transportsektorns och energisektorns olika branschföreträdare för att tillsammans identifiera beröringspunkter där samarbete kan driva klimatomställningen framåt, och lägga fram konkreta förslag till Sveriges politiker för hur arbetet kan effektiviseras för måluppfyllelse.

2030-sekretariatet är en av flera aktörer som sett behovet av att samordna omställningen mellan transport- och energisektorn.

– Det finns mängder av färdplaner och handlingsplaner. Men hur passar bitarna ihop, vad bromsar utveckling och vem tar ansvaret? Dessa frågor är utgångspunkten för eComExpo Summit, förklarar Maria Stenström, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatets grundare Mattias Goldmann fyller i:

– Sverige har alla förutsättningar för att jobba effektivt mot klimatmålen. Vi har en tradition av dialog mellan näringslivet och politiken. Få kan sin bransch så bra som företagen själva – genom att samla alla under ett och samma tak kan vi hitta lågt hängande frukt, och förse våra ansvariga myndigheter och politiker med en konkret handlingsplan för att effektivisera klimatomställningen.

Konferensen består av två delar där förmiddagen bjuder på insikter från bland annat Fossilfritt Sverige, Klimatpolitiska rådet och representanter från forskningen. Som medverkande har du möjlighet att möta representanter från de olika branscherna och organisationerna. Förmiddagen är öppen för media och publik, föranmälan krävs. Eftermiddagen fortsätter med en sluten workshop där företrädare från transport- och energisektorn sammanställer sina insikter till berörda politiker. Dagen avslutas med en sammanställning från workshopen som är öppen för både media och publik.

Kontakt

Anmäl dig här! Biljetter ger dig inträde både till konferensen (eComExpo Summit) och elbils- och solelsmässan (eCarExpo).

Inbjudningar till workshopen kommer skickas ut till utvalda branschföreträdare. Är du intresserad av att medverka eller har frågor om konferensen, vänligen kontakta Maria Stenström, 2030-sekretariatet, maria.stenstrom@2030sekretariatet.se.

eComExpo Summit Göteborg äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 2 december kl. 09.00–16.00. För mer information besök www.ecomexpo.se/summit-goteborg/

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet