Konkret handling ger resultat

45 ton förnybart biobränsle levererades den 17e november till Arlanda. Leveransen är en del i en upphandling Swedavia gör och där andra bolag bjuds in att delta.

Genom att köpa förnybara bioflygbränslen som täcker beställda flygresor bidrar bolagen till att skapa efterfrågan på ny produktion av hållbara flygbränslen. De 45 tonnen motsvarar exempelvis 750 passagerarflygresor mellan Stockholm och Berlin.

2030-sekretariatet köper för 2021/22 ett halvt ton, motsvarande de flygresor 2030-sekretariatet gör under året. Förutom Swedavia deltar Länsstyrelserna i Gotlands län, Västernorrland och Hallands län, Göteborgs Hamn, SOS Alarm och 2030 sekretariatet i årets upphandling. Swedavia har sedan 2016 årligen upphandlat bioflygbränsle för att reducera de fossila koldioxidutsläpp för de tjänsteresor som görs i Swedavias regi.

Hållbara flygbränslen produceras av biodrivmedel enligt en handfull godkända tekniker. Kontrollen är hård, och klimatnyttan ligger på upp till 85%. Det flygbränsle som levereras i denna upphandling tillhandahålls av Air bp, och produceras av Neste. Flygbränslet produceras av en blandning av förnybara och hållbara råmaterial från avfall och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja, animaliskt fett och fiskfett från livsmedelsbranschen. Endast hållbart producerade råmaterial godkänns.

I Sverige har vi sedan 2021 en reduktionsplikt för flyget som kräver att en successivt ökande del av det flygbränsle som levereras är hållbart. Samma reglering finns i Norge, och inom EU har ett förslag tagits fram som på sikt kommer att resultera i stora andelar flygbränsle, hela 63 volymprocent 2050.

Syftet med att börja handla upp nu är att driva på utvecklingen. Det handlar både om att skapa miljövinster nu, och samtidigt ge leverantörerna en avsättning.

Hållbara bioflygbränslen tar inte bort behovet av vare sig teknikutveckling av flygplan, eller att vi måste se över vårt resande.

Bilden ovan från Stockholm Arlanda Airport den 17e november 2021. Foto: Daniel Asplund

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet