I oktober stod elbilarna för 37.6% av alla nyregistreringar, ned från drygt 44% i september. Också andelen elbussar sjunker, till 19.0% i oktober mot 41% första halvåret. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram den utlovade nya stimulansen till el- och gasdrivna lätta lastbilar och den höjda ersättningen för el- och gasdrivna tunga fordon – samt att i linje med John Hasslers förslag återinföra stimulans för rimligt prissatta elbilar.

– Statistik för en enskild månad ska inte dras för stora växlar på, men vi hör från bilhandeln att orderingången är svag för elbilarna. Det är en olycklig kombination av att premien tagits bort och att åtskilliga miljarder läggs på att sänka priset på fossila drivmedel, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Till och med oktober registrerades i år 234 985 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 38.6 % (29.1 % t.om. oktober 2022)
  • Bensin 22.1% (24.2%)
  • Laddhybrid 20.7% (23.2%)
  • Diesel 8.5% (12.5%)
  • Elhybrid 8.0% (9.3%)
  • Etanol 1.4% (1.0%)
  • Biogas 0.7% (0.7%)

– En hög andel elbilar är helt centralt för att 2030-målet ska nås, särskilt om vätgas-, biogas- och etanolbilarna fortsatt är marginella i statistiken, och om reduktionsplikten sänks kraftigt så att klimatpåverkan per mil ökar med uppemot 30 procent för den som kör på diesel. Därför behövs förstärkt stimulans för omställningen, särskilt för lätta och tunga lastbilar, bussar och elbilar för vanligt folk – gärna kombinerat med förstärkt malus som John Hassler föreslår, så att det blir dyrare att välja ohållbart.

Regeringen föreslår en särskild premie för den som skrotar sin bil och skaffar elbil. 2030-sekretariatet bedömer att effekten blir liten.

– Steget från skrotbil till ny elbil är stort. Därför föreslår vi att stödet också gäller köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Bland de laddbara bilarna är Tesla Y överlägsen etta, med 14 078 registreringar hittills i år före Volkswagen ID4 (8 749) och Volvo XC40 Pure (7 372). Av topp-20 laddbara bilar är 14 rena elbilar och 6 laddhybrider. Mest registrerade laddbara lastbilar är Volkswagen ID Buzz Cargo (1 083) före Renault Kangoo (914) och Toyota Proace (852).

Lätta lastbilar domineras fortsatt av diesel, el stod för 19.0% hittills i år och andelen gasdrivna för någon enstaka procent (Mobility Sweden anger inte).

– Regeringen har helt rätt i att en bonus behövs för el- och gasdrivna lätta lastbilar, pick-ups och skåpbilar. Vi föreslår att den införs från årsskiftet, på 50 000 kronor och sedan sänks med 10 000 kronor vartannat år tills den avskaffas år 2030.

Av 5 697 tunga lastbilar som registrerats till och med oktober, är drygt 200 eldrivna, en marknadsandel på cirka 4%. De gasdrivna är betydligt fler, med en marknadsandel på drygt 10% – 2030-sekretariatet har här trendframskrivit siffrorna till och med september eftersom Mobility Sweden inte redovisar några siffror för oktober för eldrivna tunga lastbilar.

– Stimulansen för omställning är otillräcklig och om fossil diesel blir klart billigare genom sänkt skatt och reduktionsplikt så blir det än svårare för åkerierna att ställa om till fossilfritt. Regeringen behöver se till att det förnybara är lönsamt, och ge åkerier och bussbolag en one-stop-shop med en ansökan för all omställning.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95% fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden för 2030-sekretariatets Green Hush Award i juli. Hittills i år har 248 eldrivna bussar registrerats, men med en klart avtagande trend från halvårsskiftet.

– Med billigare fossil diesel får kollektivtrafiken allt svårare att få ihop kalkylen för biogas eller eldrift. Nya styrmedel för att fortsatt välja förnybart behövs snabbt, och det var förhastat att ta bort stödet för el- och gasdrivna stadsbussar.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet