2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv. Tillsammans med analytikerna på Profu har vi tagit fram en utförlig analys av vad de olika politiska förslagen innebär för 2030-målet. En viktig faktor visar sig vara om skärpningen av reduktionsplikten bara pausas ett år eller om allt förskjuts med ett år, en annan är om drivmedelsskatten snabbt återförs till det normala eller om sänkningen är långvarig. Resultaten kan du se HÄR.

Projektet som är delfinansierat av Energimyndigheten görs i samarbete med PROFU, Chalmers energiteknik och Energiforsk med hjälp av den mycket omfattande TIMES NORDIC energianalysmodellen där vi väger in en lång rad samhällstendenser. Det är en av de mest exakta modelleringarna på den svenska marknaden där vi kan analysera politiska beslut och testa antaganden. Vad händer med utsläppen om tillväxten i biltrafiken inte blir så stor som Trafikverket förutspår? Vad händer om en global brist på biodrivmedel gör att reduktionsplikten inte helt kan genomföras? Vad händer om vi ser en snabbare överflyttning av gods till järnväg och sjöfart?

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet