Årets fyra första månader var andelen rena elbilar 27,45 och laddhybrider 24,9%, totalt 52,3% av nybilsregistreringen – nu är det vanligare att välja laddvbart än allt annat tillsammans! 

Vi ser ett tredubbelt trendbrott. Laddbart är nu det vanligaste valet på nybilsmarknaden, rena elbilar slår laddhybriderna och försäljningen drivs av privatpersoner. För Sveriges möjligheter att nå 2030-målet och för vår roll som förebild i omställningen är detta mycket glädjande.

Hållbart producerade biodrivmedel har en viktig roll i omställningen, och det är bekymmersamt att andelen gasbilar minskar från redan låga nivåer.  Att köra på biogas är klimatsmart, cirkulärt och att utnyttja avfall som annars slängs. Därför är det viktigt att politiken i både Sverige och på EU-nivå visar att man tror inte bara på biogasen som bränsle utan också fordonen som använder gasen.

Generellt varnar 2030-sekretariatet för de många och snabba förändringar av villkoren på marknaden som nu föreslås från politiken, med ändrad drivmedelsskatt i maj och förändringar i bonus-malus 1 juni, 1 juli och 1 januari. ”Sammantaget är förändringarna till fördel för fossilbilarna som vi vill bort från, och de skapar en ryckighet som gör det svårt för konsumenten att göra en rimlig bedömning av sina framtida kostnader.

Läs hela pressmeddelandet här

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet