På eComExpo 6–7 april tog vi hjälp av expertisen på plats för att fånga så många perspektiv kring vilka behov som finns och vilka förändringar som krävs för att öka omställningstakten mot en fossiloberoende fordonsflotta av tunga transporter.

Många bidrog med konkreta inspel till den färdplan och strategi för tunga transporters omställning som 2030-sekretariatet arbetar fram för att ha som grund för vårt arbete kommande mandatperiod.

I länken Tunga argument för tunga fordon strategi och handlingsplan 2030 220420 finns den uppdaterade utkastversion där vi ser fram emot kommentarer och tankar från dig!

För er som ännu inte är med i 2030-sekretariatet, och tydligt står för 2030-målet (en förutsättning för medverkan) öppnar vi också upp för en dialog om hur det bäst skulle vara relevant för er.

Maila till Maria.stenstrom@2030sekretariatet.se

foto: Bo Lundvang