GENOM BONUS TILL BILAR MED LÅGA UTSLÄPP, OCH EN AVGIFT (MALUS) TILL FORDON MED HÖGA UTSLÄPP HOPPAS REGERINGEN STYRA NYBILSFÖRSÄLJNINGEN MOT DE RENASTE FORDONEN. BONUS-MALUS INFÖRDES I SVERIGE 1 JULI 2018, OCH HAR REDAN HAFT EFFEKT.

Sedan juli 2018 har vi ett system som ger en bonus till fordon med låga utsläpp vilket betalas av en kostnad för fordon med höga utsläpp. Det är ett styrmedel som acepteras av marknaden, men systemet har även fått kritik.

På detta seminarium diskuterar vi hur bonus-malus kan utvecklas för att bli ett än mer kraftfullt verktyg i omställningen. Under våren kommer partierna kring januariöverenskommelsen att diskutera utformningen – detta seminarium ger uppdaterade förslag för framtiden.

Lokalen tar maximalt 100 personer, så anmäl er snarast på länken nedan.
Seminariet är nu fulltecknat, men det kommer att streamas och vara tillgängligt efterår på 2030-sekretariatets Ypu Tube kanal.

Tid: 10:00-12:00 den 28e februari 2020

Plats: 2030-sekretariatet, Kungsbroplan 2 i Stockholm (FORES lokal)

Program: 
Moderator och inledare: Jakob Lagercrantz, VD 2030-sekretariatet
Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen ger sina bästa förslag.
  • Anna Dahlqvist och Pelle Marklund, Konjunkturinstitutet
  • Cecilia Kellberg, Revisionsdirektör Riksrevisionen
Kommentarer kring bonus-malus från Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, samt representanter från marknaden.
Politiken grunnar vidare:
Lorentz Tovatt, Miljöpartiet
Helena Gellerman, Liberalerna

Avslutning: Jakob Lagercrantz

Seminariet filmades och finns tillgängligt här.

De bilder som visades finns tillgängliga här:

bonus-malus 28e feb 2020 Konjunkturinstitutet 

bonus-malus 28e feb 2020 Riksrevisionen

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet