Vi deltar gärna i projekt

2030-sekretariatet deltar gärna i utvecklingsprojekt med den gemensamma nämnaren klimatomställning i transportsektorn. Vi tror på tekniken, och vi tror på samverkan.

Projekt vi deltar i idag