Syftet med Laddguldet är att sprida goda exempel och lyfta fram framgångsfaktorerna för de kommuner och företag som är med och driver omställningen till eldrivna transporter.

Vi har sedan många år delat ut priset årets kommun och årets företag. Arbetet med Laddguldet leds av ett nytt sekretariatet som ansvarar för samarbeten, prisutdelning, priskategorier samt säkerställer lämpliga jurygrupper för respektive pris. Varje jurygrupp är självständig och oberoende från området som belönas.

Sekretariatet består av Tobias Henmark, Nordenchef Allego (072-570 18 53), Jakob Lagercrantz, VD 2030-sekretariatet (070-817 37 08) Magnus Johansson, Elbil Sverige (073-966 60 54).

Tävlingen Laddguldet har varit öppen för alla kommuner och företag. I år kommer vi dock endast ha en kategori årets kommun eftersom vi satsar på att inkludera fler kategorier nästa år.

– Som initiativtagare till priset för ett par år sedan är det extra kul att se att intresset för Laddguldet ökar år från år och nu är 2020 års nomineringar klara. Att vi dessutom kan bredda samarbetet och inkludera Elbil Sverige och eCar Expo och samtidigt professionalisera juryarbetet kommer att göra det än mer prestigefullt att få priset säger Tobias Henmark, Nordenchef Allego.

 

De nominerade till laddguldet årets kommun 2020 är:

Vellinge Göteborg
Nacka Upplands Väsby
Lund Stockholm
Strängnäs Mölndal
Sotenäs Linköping
Sigtuna

Nomineringen baseras på ett dataurval där de tio bästa kommunerna utses utifrån ökningen av antal elbilar och laddpunkter i respektive kommun.

Priset delas ut i Stockholm under försommaren 2020, se denna sida för mer detaljer vad det lider!

Juryarbetet Laddguldet bästa kommun leds av Anna Lindén, tidigare pristagare tillsammans med Göran Fredriksson, Elbilsföreningen, Jessica Alenius, Bil Sweden, Mattias Goldmann, Sweco och Daniel Kulin, PowerCircle. I juryn ingår även förra årets vinnare, som därmed är utom tävlan. Juryn utser den kommun är ett gott exempel för andra och som aktivt har arbetat med att utveckla förutsättningarna för elbilar.

 

Juryn utvärderar vilka av de nominerade kommuner som själva bidragit och där det finns tydliga politiska beslut, en engagerad förvaltning och elbilsvänliga policies. Satsningar på annan elektrifiering, miljögator, upphandlingspolicy är ofta en tydlig signal om att kommunen är engagerad.

KRITERIER LADDGULDET 2020 – för årets finalister och med sikte på framtida juryarbete

Förutom den kvantitativa bedömningen, bedömer juryn guld-, silver- och bronsplatsen utifrån följande kriterier:

1. Genomfört 2019. Det ska märkas idag att kommunen satsar, inte bara genom beslut på papperet (som förvisso ofta är grunden). Investeringar i laddning, upphandling, etc.

2. Politisk förankring för egna fordon och en ambition för samtliga. Ett uthålligt arbete för eldrivna transporter kräver uthållighet i politiska beslut, även om eldsjälar kan göra en hel del. Kommunen ska med politiska beslut kunna visa att man sopar rent framför egen dörr samtidigt som man vill främja samtliga fordon i kommunens geografiska område – att man har en strategi för fossilfrihet.

3. Resultat utifrån förutsättningar. Vad är rimligt att genomföra som en liten, stor, rik, fattig, pendlar-, storstads- eller landsbygdskommun? Fokus är i första hand eldrivna transporter, inte lika mycket transportsystemet i sin helhet.

4. Underlätta och sprida information till privatpersoner och företag. Kommunen kan göra mycket själv, men inte allt. Som invånare och verksam ska man gärna kunna få hjälp med både information om elbilar, hur man ordnar laddplatser för villan eller flerfamiljshuset, som var det finns laddplatser i kommunen. Detta kan ske genom kommunal energirådgivning, hemsidor eller på andra sätt.

5. Nytänkande och innovation. Finns det spännande utvecklingsprojekt eller annat som kan inspirera eller driva på andra, är det intressant, och ska samtidigt vägas mot handling idag.

6. Kringeffekter. Har kommunens arbete spritt sig till stora arbetsgivare eller företag som sätter upp laddplatser eller köper in elbilar, eller spritt sig till andra transportslag? Bussar, tunga sektorn, annat.

Laddguldet sedan 2017
År 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%. Det kräver att man driver på från alla håll, och därför instiftades tävlingen Laddguldet.

Laddguldet startades av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle år 2017.  I år utvecklas laddguldet med delvis andra projektägare; 2030-sekretariatet, Power Circle, Allego, och eCar Expo och Elbil Sverige som event och mediapartner. Vi planerar för att 2021 kora Laddguldet årets kommun, årets elbil, årets företag, årets laddplats samt årets influencer.

 

Vår histora i tre punkter:

  • 2017 var första året för tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun. Vinnarna gratulerades av partiledare Annie Lööf. I kommunkategorin vann Gävle, följt av Östersund och Falun. På delad fjärdeplats kom Stockholm, Jönköping och Kalmar.
  • 2018 års vinnare, gratulerades av trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. I kommunkategorin vann Lerums kommun, följda av Eskilstuna kommun och Linköpings kommun. På delad fjärdeplats kommer Göteborg och Orust. I den nya företagskategorin 2018 vann Ryska Posten. På andra plats kommer Taxi Stockholm, följda av Move About. TV4 och Mathem kommer på delad fjärde plats
  • 2019 års vinnare gratulerades av energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I kommunkategorin vann Kungsbacka, följt av Eskilstuna och Torsby. I företagskategorin vann Södra Skogsägarna, följt av Skid VM i Åre 2018 och Lidl.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet