Under 3–4 maj 2023 medverkar 2030-sekretariatets med en rad aktörer från transportsektorns omställning på Nordic Mobility & Smart Cities mässan i Stockholm. Gratis inträde till mäss scenen och de seminarier 2030-sekretariatets arrangerar, men föranmälan krävs. Se mer info nedan om våra utvalda frågor.

Datum

Onsdag 3 maj – torsdag 4 maj

Plats

Nordic Mobility & Smart Cities, Kistamässan, Stockholm

Registrering

Boka gratis mässbiljett här, och få tillgång till 2030-sekretariatets öppna seminarier

Mer information

Mer information om den öppna scenen här!

Program – onsdag 3 maj

Smart mobilitet – så ställer vi om!

Smart mobilitet talare (kopia)

Kl. 08:15 – 09:00 / Room M6 (frukostseminarium – gratis, men kräver anmälan här)
Beteendeskiftets tid är nu. Sämre ekonomiska tider, dyr energi och högre räntor ger ett perfekt läge för att satsa på ett mer hållbart beteende i transportsektorn. Våra politiker behöver skapa rätt förutsättningar, men vad kan tekniken, realtidsdata och utformningen av staden göra för att skapa hållbara mobilitetslösningar och attraktivare transportlösningar?  Speglas våra upplevda behov av transport och mobilitet i våra beteenden – och vad krävs för att individen ska vilja ställa om?

Medverkande:

Sofia Leffler Moberg, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige
Antti Vainio, ansvarig för samhällskontakter i Norden, ChargePoint
Jonas Järnfeldt, vd, Train Brain
Andreas Liljefors, Kommunikationsrådgivare, Stadsutveckling och Urban Tech, Cloudberry

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Laddinfrastrukturen – konsten att ställa om

Laddinfrastrukturen talare (kopia)

Kl. 09:15 – 10:00 / Scen 1, Mässhallen
Omställningen till eldrivna fordon går just nu snabbare än utbyggnaden av laddinfrastrukturen. I städerna sinkas arbetet bland annat av platsbrist och oklara ansvarsförhållanden, på landet kan t.ex. bristande effekt i nätet och stora variationer i efterfrågan vara hinder – och överallt är ledtiderna långa. Energibolag och laddföretag delar med sig av sin best practice för hur vi kan påskynda omställningen.

Medverkande:

Susanna Hurtig, Vattenfall
Antti Vainio, ansvarig för samhällskontakter i Norden, ChargePoint
Sandro Wennberg, Ansvarig för samhällskontakter, Milepost
Kurt Högnelid, vd, Waybler

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Ticket to ride – kan den multimodala resan möta resenärernas behov?

ticket to ride - talare (kopia)

Kl. 16:00 – 16:30 / Scen 2, Mässhallen
Den smarta resan är multimodal, där du kombinerar olika transportsätt för att effektivt ta dig från A till B. Men hur kan vi skapa ett sammanhängande ekosystem av transportslag och tjänster med resenärens behov i fokus? Är ett integrerad biljettsystem en del av lösningen, eller är den hållbara resan avhängd andra faktorer som tid, effektivitet, tillgänglighet och användarvänlighet? Hur kan arbetsgivaren bidra till hållbar mobilitet, och är konkurrenskraften mellan färdslag det som hjälper eller stjälper när vårt transportsystem utvecklas?

Medverkande:

Tommy Winterskiöld Vestlie, ledare strategisk utveckling & innovation, IUS Innovation AB
Fredrik Billing, vd, Eljun AB
Daniel Arenholm, e-GO
Klara Bergkvist, Sverigechef, GoMore

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Program – torsdag 4 maj

Traffic jams, mobility apps and the available city – how to form a more efficient transport system

Traffic jams, mobility apps and the available city - talare (kopia)

Kl. 10:00 – 10:45 / Scen 2, Mässhallen
A city consists of a wide range of transport solutions, who mainly functions as solitaires. How can we form a more efficient, multimodal transport system where the outset is focused on customer experience as well as the travellers’ requests for efficient mobility? Can we challenge the cities limits and our perception of what an available city looks like? How can different actors contribute to the modern mobility chain, and can the city itself become more mobile with less private vehicles?

Medverkande:

Mrs. Reem Fahdi, Vice President Solution Consulting, EMENA, Kapsch TrafficCom AG
Edwin Mein, Project Manager, Technolution
Mr. Andrea Sorri, Segment Development Manager Smart Cities EMEA, Axis Communications

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Last mile – mikromobilitetens roll för stadens potential

last mile - talare (kopia)

Kl. 14:30 – 15:00 / Scen 2, Mässhallen

Hur ger elsparkcyklar, lådcyklar, drönare – och andra mikro-färdsätt vi inte ens kan namnet på än – bättre mobilitet i staden? En levande och attraktiv stad skapar transportbehov av både människor och gods. Samtidigt är utrymmet begränsat och behoven variabla. Hur kan last-mile-lösningar tillgodose transportbehoven och samtidigt ta vara på stadens fulla potential? Hur kan stadens stora knytpunkter också bli smarta transportpunkter? Kan vi komma till rätta med mikromobilitetens problem utan att förbjuda den? Hur kan arbetsgivaren bidra till att fler reser smart i staden och oftare låter bilen stå?

Medverkande:

Antti Vainio, Ansvarig för samhällskontakter i Norden, ChargePoint
Christina Moe Gjerde, Chef Norden och Benelux, Voi Technology
Fredrik Billing, vd, Eljun AB
Matilda Adelborg, Presschef för Sverige och Danmark, Bring

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Beteendeskiftet – så går det till

beteendeskiftet - talare (kopia)

Kl. 15:15 – 15:45 / Scen 2, Mässhallen
För att nå transportsektorns 2030-mål behöver vi effektivisera våra resor och transporter och sänka utsläppen – men inte utan att möta samhällets och människornas behov. I stället för att äga vår bil kan vi bredda tillgången på mobilitetslösningar. Men vilka behov behöver vi, egentligen? Kan smart transportplanering förändra våra beteenden? 2030-sekretariatet presenterar 55 konkreta förslag på hur ett beteendeskifte kan bli verklighet, och representanter från transportsektorn ger exempel på hur effektivare transportvanor kan göra staden mer tillgänglig för både privatresenären och företagen.

Medverkande:

Tommy Winterskiöld Vestlie, ledare strategisk utveckling & innovation, IUS Innovation AB
Dan Nerén, Policychef i Norden, TIER Mobility
Johan Edstav, chef samhällskontakter och hållbarhet, iBoxen
David Öberg, vd, Hyre AB

Moderator: Maria Stenström, 2030-sekretariatet

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet