16 maj samlar Mobilitet och Samhälle beslutsfattarna och experterna från närinsglivet och offentlig sektor för att tillsammans med dig accelerera utvecklingen av hållbar mobilitet och uppnå de transportpolitiska målen. 2030-sekretariatet är stolt kunskapspartner och delar här sitt axplock från programmet. som 2030-följare får du 10% på inträdespriset.

Varmt välkommen till Mobilitet och Samhälle 16 maj 2024!

Datum & Plats

Torsdag 16 maj 2024
Courtyard by Marriott Stockholm, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm

Mer information

Mer information om konferensen hittar du här

Registrering

Med koden TIO2030 från du som 2030-följare 10% rabatt på aktuellt biljettpris. Anmäl dig här!

Program

Agendan tar form och uppdateras löpande. Se programmet här!

Axplock ur programmet

Nulägesanalys av 2030-målen

Vi tar tempen på omställningen – hur ligger Sverige till gentemot 2030-målen, EU:s krav på oss och i jämförelse med omvärlden? Var inom bilen, bränslet och beteendet behöver tempot öka?

 • Mattias Goldmann, vd , 2030-sekretariatet

Sverige i NATO – möjligheter och utmaningar för omställningen

Vad åtar sig Sverige i NATO i och med ett medlemskap? Vad innebär medlemskap i NATO nationellt för omställningen?

 • Beatrice Reichel, analytiker , FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Omställningens utmaningar och förutsättningar – detta behövs från politiken

Inledande får vi ta del av insikter från en rapport om svenskars generella inställning till omställningen vi står inför. Därefter preciserar ledande branschföreträdare vad riksdag och regering behöver agera på för att omställningen ska ta fart.

 • Karolina Isaksson, professor, VTI, bitr. programchef, Mistra SAMS
 • Malin Andersson, programchef, Drive Sweden

Listiga landsbygden – så ökar de tillgängligheten på ett klimatsmart sätt

Hur har de kartlagt behoven som finns i kommunen och efter det satt en vision att agera på? Hur arbetar de med bland annat elektrifiering, anropsstyrd trafik och drönare och hur har det gått?

 • Anne Sörensson, klimatstrateg , Östersunds kommun

Folklig förankring och engagemang

Vad händer om vi fokuserar på vad vi vill ha och vad vi kan få i stället för vad vi måste ge upp? Är det på det sättet lättare att få med sig fler i omställningen? Hur har de som lyckats gjort?

 • Karin Ryberg, strateg , Västtrafik
 • Pernilla von Strokirch, mobilitetschef, Fastighets- och gatukontoret , Malmö Stad
  Mia Hesselgren, biträdande lektor , KTH

Den nationella politikens prioriteringar

Hur ställer sig regeringen till branschens önskemål framgent? Hur ser de nationella politiska prioriteringarna ut och vilka lagförslag är aktuella under hösten?

 • Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsministern

Vad händer i hjärnan när vi ställer om?

Många pratar om vikten av beteendeförändringar kopplat till att nå våra hållbarhetsmål för mobilitet. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när vi uppmanas att ställa om ett invant beteende och hur kan vi underlätta omställningen?

 • Niklas Laninge, psykolog & författare, grundare Nordic Behaviour Group

Vad står på EU-politikernas agenda?

 • Emma Wiesner (C), Europaparlamentet
 • Dick Erixon (SD), kandidat till Europaparlamentet
 • Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentet

Lärdomar från omvärlden

Med utgångspunkt i aktuella mobilitetsutmaningar på hemmaplan, vad kan vi som land, kommuner, regioner och näringsliv lära av andra länder och deras innovativa mobilitetslösningar?

 • Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor , 2030-sekretariatet
 • Karin Ebbinghaus, vd , Elonroad
 • David Öberg, Sverigechef , Hyre

Från att äga till att dela – affärs- och samhällsnyttan med bilpool

Bilpooler har möjliggjort ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ha tillgång till bil när det behövs. Vilka vinningar ser de kommuner och företag som satsar på bilpooler, hur har de hanterat utmaningarna och hur går resonemangen kring bilpoolens framtid?

 • Petra Edlund, Head of Mobility , OKQ8