UTVECKLINGEN PÅ BIODRIVMEDELSOMRÅDET STÅR OCH VÄGER. ETT SVENSKT INITIATIV KRING MÄRKNING PÅ PUMP KAN BLI VÄRLDSUNIKT OCH LÄR SKAPA RINGAR PÅ VATTNET. DET GER HOPP. SAMTIDIGT SPÖKAR RESTER AV TIO ÅR GAMMAL EU POLITIK NÄR GRÖDEBASERADE BIODRIVMEDEL RISKERAR FÖRLORA EUS SKATTEUNDANTAG. EN INFEKTERAD DEBATT DÄR 2030-SEKRETARIATET TYCKER REGERINGEN AGERAT FÖR PASSIVT.

Låt oss börja med det positiva.
För ett par år sedan lanserade två ministrar, Finansmarknadsminister Per Bolund och dåvarande Miljöminister Karolina Skog, ett förslag om märkning på pumpen. I märkningen skulle klimatreduktion av bränslet, vilka substrat som ingår och ursprungsland ingå.
Förslaget var från början Gröna Bilisters, och tanken var att konsumenten, precis som med Bra Miljöval el, får full information och får chansen att välja.
Det är inte enkelt. Drivmedelsföretagen har ett depåsamarbete som gör att det som finns på företagets x mack, kan ha hämtats från företaget Ys depå. Statistiken kommer in först efter att året avslutats, så man vet inte exakt vad som finns i pumpen just då. Men samma problem finns med Bra Miljöval el. Vi vet inte var just mina elektroner kommer från, det folk väljer är företag som lovar att uppträda på ett visst sätt. Jag som kund kan välja ett företag som lovar att inte köpa kärnkraftsel. Nu hoppas vi att kunna välja bolag som har en hög förnybar andel och hellre köper drivmedel från Norge än Ryssland.
EU har reagerat och sagt att det där med ursprungsmärkning inte är ok. De menar att det finns en risk att vi väljer bort drivmedel från vissa länder som vi inte tycker om. Det gör att svenska regeringen väljer att föreslå ursprungsmärkning bara på företagens hemsida. 2030-sekretariatet håller fast vid att ursprung skall synas. Men hållbar utveckling handlar både om miljö och sociala förhållanden, så hela tanken är ju att ursprungslandet skall synas så att vi kan välja bort Putin till förmån för norska Erna Solberg. 2030-sekretariatet har begärt ett utvecklat svar av EU-kommissionen, vi avvaktar svaret.
En tredje remiss var ett förslag från Finansdepartement om ”Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol”. Den innehåller vissa lagändringar som i sak inte innebär stor påverkan på drivmedel – idag. Men på sikt kan det bli förödande.
EU beslut som omfattar alla medlemsländer skall införas i svensk lag. Så när statsstödsreglerna förlängs på grund av en försenad revision har inte Sverige mycket val. Men här menar vi att svenska regeringen är lite för lydiga, de ger upp lite för lätt. Andra medlemsländer tolkar EU besluten lite friare och ser tolkningen som en dialog med EU kommissionen.
Därmed inte sagt att Sverige skall bryta med de beslut som i demokratisk ordning tagits i EU. Det kan bli både kostsamt och besvärligt. Men den gyllene medelvägen?
I vårt remissvar noterar vi att det finns en stor vilja hos näringslivet att samverka med regeringen kring EU frågor och biodrivmedel. Det finns en stor EU-kompetens i det svenska näringslivet, och framför allt har vi svenskar på plats varje vecka i Bryssel. Låt oss samordna oss.
Våra remissvar:

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet