OMSTÄLLNINGEN AV TRANSPORTSEKTORN KRÄVER FÖRÄNDRINGAR, INTE MINST PÅ BETEENDEOMRÅDET. NYSTARTADE AMERIKANSKA GYMNASIET I GÖTEBORG HAR SEDAN STARTEN 2019 ARBETAT MED EN DIGITAL NÄRVARO. ELEVERNA GÅR I SKOLAN SOM VANLIGT, MEN STUDIEMATERIALET FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR ELEVER PÅ NÄTET. DÄRFÖR VAR STEGET LÄTT ATT GÅ ÖVER TILL HEL DIGITAL UNDERVISNING. HUR HAR DET GÅTT?

 

Hur kunde vi hjälpa varandra att upprätthålla dem?  

Första lektion börjar 0830 eller 0900, helt enligt normalt schema. Arthur, som går första året på gymnasiet sitter klar framför datorn när läraren gör en närvarokontroll. Sedan fortsätter lektionen, parallellt med att läraren pratar kan eleverna följa i undervisningsmaterialet. Närvaro är obligatorisk om man inte är sjukanmäld, och eleverna uppmanas delta som om det var en vanlig skoldag – sittandes vid ett skrivbord.

För grupparbeten skapas egna digitala mötesplatser för mindre grupper, och den läxhjälp som finns inlagt i schemat pågår precis som vanligt med en egen länk för de som skall delta.

Omställningen gick på en dag, och det har fungerat bra.

-Det har fungerat över förväntan, berättar Peter Heddelin, rektor på Amerikanska Gymnasiet. Vi hade inga större problem, och de små problem som fanns löste lärarna och eleverna tillsammans. Det är en läroprocess för alla, men v var i princip igång från dag ett.

Digitaliseringen är ett normalt komplement till de vanliga skoldagarna på plats. Eleverna lånar en notebook av skolan, och via programmet Admentum finns alla ämnen upplagda digitalt. Här lämnar de in sina arbeten, och här ger lärarna sina omdömen och kommentarer.  För föräldrar är det ett utmärkt ställe att följa elevernas utveckling.

-Jag tycker det fungerar bra, säger Arthur som går i ekonomiprogrammet. Det finns fördelar, jag slipper restid till skolan, men jag saknar naturligtvis gemenskapen. En bra fördelning skulle vara 60 procent av tiden på skolan och resten digitalt.

Vissa elever har redan hunnit göra omprov digitalt, via digiexam, ett program anpassat för digitala prov.

Digital undervisning är inte antingen eller, det är ett komplement till vanlig undervisning, avslutar Peter Heddelin. Men en modern skola använder alla tillgängliga medel, och vi ser detta som ett sätt att förbereda elever, och lärare, för framtiden.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet