2030-SEKRETARIATET OCH KLIMATRIKSDAGEN ORDNADE ETT SEMINARIE KRING OMSTÄLLNINGEN AV TRANSPORTSEKTORN. I CORONATIDER FICK SEMINARIET BLI DIGITALT, OCH NÅGRA SMÅ TEKNISKA PROBLEM TILL TROTS SÅ GAV DETTA FÖRSÖK MERSMAK. SÄLLAN HAR VI SETT EN SÅ AKTIV PUBLIK, OCH NÄTVERKANDET PÅ SLUTET INSPIRERADE TILL NYA MÖTEN.

Seminariet anordnades i en av de nya plattformar som lanserats de senaste åren. I Coronatider har efterfrågan ökat, men de tillgängliga plattformarna kräver fortfarande en del utveckling.

Men nöden är uppfinningens moder, och 2030-sekretariatet och Klimatriksdagen valde att göra seminariet digitalt snarare än att vänta till en senare tidpunkt. Vi behöver samla röster för att påverka regering och riksdag nu, omställningen sker inte så snabbt som den behöver ske, och vi behöver skapa en gemensam känsla för att det är bråttom, men även att det är möjligt.

Seminariet var på en timme, men fem talare, och två korta paneldiskussioner. Vi hade över 300 deltagare konstant, under perioder var 362 anslutna. Folk deltog från hela landet, med hälften från storstad, och 32% från tätort 17% från landsbygd. Kvinnor dominerade lite, 60 %, och deltagarna såg sig som ”ganska gröna” till hela 65%. En tredjedel av tittarna hade   egentligen inte förändrat CO2 utsläppen från sina reor under Corona, men lika många hade reducerat med 80%.

Vi hade experter som beskrev utvecklingen kring mobilitet, kollektivtrafik, järnväg, flyg och fordon, och under tiden hade vi över hundra skriftliga inlägg i dialogfönstret från deltagare som ställde frågor, kommenterade eller kom med konkreta förslag. Vi avslutade seminariet med ett mingel, där man lottades ihop med en slumpmässigt vald deltagare för ett kort möte. Vissa deltagare tyckte att detta var den bästa delen av seminariet.

Vi visade att detta sätt att arbeta är ett mycket bra komplement till konferenser och seminarier. Den totala kostnaden för att ordna ett event är en fast kostnad på 1 000 kronor för fritt antal seminarier på en månad, och fem kronor per deltagare. Betydligt billigare än ett seminarie i en större stad, och full tillgänglighet från Ystad till Haparanda.

Seminariet filmades, och länken finns inom kort här. Bilder från de olika presentationerna länkas för nedladdning under respektive punkt.

På programmet:

  • Mobilitet – Kvinnor visar vägen! Christian Dymén; Hur skiljer sig mäns och kvinnors resmönster och vilka klimateffekter får skillnaderna?
  • Jämställdhet och mobilitet Christian Dymen från Trivector
  • Kollektivtrafik – Fördubbling av resandet till 2030. Helena Leufstadius; Om kollektivtrafikens mål och utveckling mot fördubbling.
  • Svensk Kollektivtrafik – Helena Leustadius
  • Järnväg – Fortsatt överföring av person- och godstrafik från väg till järnväg. Pär Helgesson; Vad krävs för att möta behoven av ökad kapacitet, tidshållning och bekvämlighet från person- och godstrafik?
  • Järnväg – Pär Helgesson från SJ
  • Paneldebatt med de första deltagarna
  • Flyg – Kan flyget bli hållbart? Jonas Åkerman; Ser vi ett trendbrott till minskat flygande eller är det en tillfällig dipp?
  • Flyget – Jonas Åkerman från KTH
  • Fordon – snabb teknikutveckling – räcker det? Victoria Elmgren

BIL Sweden_Victoria Elmgren_2020-03-30 version JA (003) – Skrivskyddad

 

 

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet