Detta är 2030-sekretariatet

Vårt uppdrag är tydligt

Att säga att Sveriges transportsektor 2030 ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70%, jämfört med 2010, låter onekligen bra. Vårt uppdrag är att se till att vackra ord blir till verklighet. För det krävs det vilja, samarbete, förändringar och ett ordentligt uppföljningsarbete.

2030-sekretariatet samlar partners som på något sätt verkar inom ett av våra fokusområden för förändring; Bilen, Bränslet och Beteendet. Tillsammans analyserar vi omvärlden, skapar prognoser om framtiden och driver politiker och företag i en hållbar riktning. Framförallt är vi en samlande kraft för ambitiösa aktörer från såväl offentlig som privat sektor.

Vi är övertygade att vi kan nå klimatmålet på ett sätt där ekonomi och klimatnytta samverkar. Ekonomiskt gynnas vår svenska fordons- och drivmedelsindustrin när Sverige intar rollen som ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Omställningen innebär också att många nya arbetstillfällen skapas. Klimatnyttan manifesterar sig på oändligt många sätt.

Sverige har goda förutsättningar för att nå hela vägen fram. Här står en bred politisk majoritet bakom klimatmålet och vi har flera starka aktörer inom transport, elkraft och drivmedel som är redo att anpassa sig till framtidens energibehov.

Vi vet med andra ord vart vi ska. Det är vårt uppdrag att se till att vi kommer i mål.

underskrift jakob

Jakob Lagercrantz

Grundare, 2030-sekretariatet

3

Våra partners

Vill du bli partner? Kontakta oss!