Elektrifiering

Effektiv och långsiktigt hållbar omställning till eldrivna fordon

2030-sekretariatet ser att samtliga fossilfria drivmedel spelar en viktig roll i övergången från fossila drivmedel. Bland dessa står elektrifieringen för en central del av omställningen till hållbara transporter. 2030-sekretariatet arbetar tillsammans med en bred palett av aktörer för en effektiv, långsiktigt hållbar övergång till eldrivna fordon. Årligen delar vi ut priset Laddguldet till Sveriges bästa kommun och bästa fastighetsägare för deras arbete med att främja eldrivna fordon. Vi för en tät dialog med Sveriges kommuner och berörda myndigheter för att röja hinder och skapa rätt förutsättningar för effektiv utrullning av laddinfrastruktur som möter dagens, och tar höjd för morgondagens, behov. Vi sammanställer och analyserar statistik, föreslår politiska åtgärder och fungerar bollplank för regering och riksdag.