2030-arenan Almedalen 2022

Almedalen 2022

2030-MÅLET FÖR TRANSPORTSEKTORN SKA NÅS. DÄRFÖR FYLLde VI TVÅ DAGAR MED SEMINARIER OCH KEYNOTES OM VILKA PUSSELBITAR SOM BEHÖVER LÄGGAS, NÄR OCH AV VEM 5 OCH 6 JULI  2022 PÅ 2030-ARENAN.

Nedan hittar ni alla programpunkterna och inspelningarna från seminarierna.
Inspelningarna finns även på 2030-sekretariatetets youtubekanal 2030-arenan i Almedalen 2022 och Almedalsveckan Play

SEMINARIEPROGRAMMET
tisdag 5 juli

SEMINARIEPROGRAMMET
onsdag 6 juli

Mobilitet – en resa för livet
Hållbart flygbränsle – från ord till landning
Så får vi igång svensk produktion
Kan miljöbonus för delade mobilitets-
tjänster minska privatbilismen
Får alla ägg plats i elektrifieringskorgen?
(transportsektorn kräver alternativ)
Är den förföriska bilen ikonen för vår tids kris?
Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt
transportsystem i Sverige?
Hur lyckas vi ställa om fordonsflottan
och nå 2030-målet?
Fyra av tio resor ska ske med kollektivtrafiken
– vad krävs för att nå dit?
Hållbart och klimatsmart fritidsresande
till natur och besöksmål – hur kan det gå till?
Vi känner den nya generaldirektören
för Trafikverket på pulsen
Kan hållbara mobilitetstjänster
förändra hur vi reser i staden?
Hur kan vätgasen bidra till
transportsektorns omställning
Kan Sveriges nationella transportplan matcha
den gröna omställningen i ett skakigt Europa?
Nybilsförsäljning första halvåret 2022
– varåt barkar det?
The hyperfuture is here!
2030-pusslet: Vilka bitar avgör?
Vem lägger vad inom transportsektorn?