Flygandet ökar igen, flygskam och klimatlarm till trots. Då blir det extra viktigt att snabbt och kraftfullt minska flygets klimatpåverkan, långt bortom de ganska slätstrukna åtagandena om klimatneutral tillväxt. Vi besöker palmplantage, insamling av använd matolja och raffinaderi i Malaysia och Singapore för att granska potentialen, förstå klimatnyttan och ge förslag till politiken.

Utdrag:

Inget är perfekt, inte ens att flyga SAF av använd matolja från Neste eller rester från skogsbruket, som bl.a. Södra planerar i ett projekt med 2030-sekretariatet. Höghöjdseffekten består och säkert kan någon argumentera för att bränslet borde användas i sjöfarten istället. Men det är svårt att se något bättre, realistiskt alternativ, och det realistiska alternativet är och förblir under överskådlig tid att flyget går på fossilt jetbränsle. Därför menar 2030-sekretariatet att denna typ av hållbara flygbränslen bör gynnas. Reduktions- eller kvotplikter i Sverige, EU och på andra håll bör utvecklas och skärpas. Industriklivet eller liknande stimulans bör stimulera lokal produktion; att Neste idag bara har 12 procent svensk råvara är typiskt för hela branschen och en outnyttjad potential att ersätta det importerade fossila med inhemsk tillverkning av förnybart. Offentlig sektor bör gå före och köpa SAF för sina flygningar. Flygplatser bör gynna bioflyg med lägre avgifter, bättre slottider och attraktiva gater och se över avgifter för att få leverera bränsle så att inte nya aktörer och bränslen utesluts.  Slutligen bör vi alla besinna oss och stötta det bästa tillgängliga, för det är ett mycket stort kliv i rätt riktning.

Läs hela rapporten här

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet