År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta med 70 procent minskade klimatutsläpp. De målen står sju av åtta riksdagspartier bakom. När fossila bränslen fasas ut, behövs andra lösningar. I trakter där bilen är en nödvändighet, behöver lösningarna utformas klokt. 

 Vilka är utmaningarna för landsbygden? Vilka konflikter och möjligheter finns för att nå klimatmålen? Hur ser lösningarna ut? Räcker befintliga styrmedel till för att stötta dessa lösningar? 

 KTH har inom forskningsprojektet Mistra SAMS ställt dessa frågor till medlemmarna i Facebook-gruppen Bensinupproret 3.0. Svaren har sammanställts i en rapport och resultatet presenteras nu på detta seminarium i samarbete med 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Tillsammans bjuder vi in till samtal om konstruktiva vägar framåt! 

KTHs rapport finner ni här.

Du kan även ta del av seminariet i efterhand via 2030-sekretariatets YouTube-kanal här.