2022 blev laddbart det nya normala, med 56% av nybilsmarknaden mot 45% året innan. Rena elbilar står för 33%. Andelen laddbara lätta lastbilar nästan fördubblades, från 7,5% till 14,5%, medan bara knappt 3% av de tunga lastbilarna var eldrivna. Bland bussarna minskade andelen eldrivna från 25 till 21 procent.

PRESSMEDDELANDE 2 JANUARI 2023

– En snabb omställning av nya fordon till eldrift är avgörande för att nå 2030-målet, men omställningen kan inte tas för given. Att regeringen med två dagars varsel avskaffade bonusen för elbilar, gasbilar och laddhybrider den 8 november innebär höjda priser, särskilt för privatleasing där också stigande räntor spelar in. Utan ny stimulans blir resultatet en ovälkommen comeback för bensinbilen, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Laddbart stod i december för 75% av de totala nyregistreringarna, varav rena elbilar stod för 51%. Men 2030-sekretariatet bedömer att detta är en engångsfaktor förklarad av rusningen att få en elbil med premie. På helårsbasis stod eldrift för 33,0% av nybilsregistreringen, följt av laddhybrider 23,1%, bensin 21,9%, diesel 11,5% och elhybrid 8,9%. Etanolbilarna stod år 2022 för 0,7% av nybilsmarknaden, upp från 0,5% året innan, medan gasbilarna backade något, från 0,5 till 0,4%.

– Hållbara, förnybara drivmedel är en viktig del av omställningen och därför är det bekymmersamt att andelarna är så låga. Därtill blir marknaden för inhemsk produktion av biodrivmedel för begränsad, om få bilar som är gjorda för dem säljs och om reduktionsplikten snabbt sänks i enlighet med vad Tidöavtalet anger, fortsätter Goldmann.

Totalt registrerades 288 003 nya personbilar under 2022, ned från 301 006 under 2021. 2030-sekretariatet bedömer att nybilsmarknaden minskar år 2023, med högre räntor, sämre ekonomi och avskaffad klimatbonus. Det är dock inte enbart negativt, poängterar 2030-sekretariatet.

– Vår förhoppning är att fler blir mobilister, som smart sätter samman sina resmönster där alltifrån bilpool till kollektivtrafik och mikromobilitet ingår. En sådan ökad effektivitet är bra för plånboken och underlättar för Sverige att nå 2030-målet, avslutar Mattias Goldmann.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

För ytterligare information se www.2030sekretariatet.se.
För intervjuer, vänligen kontakta Agnes Bondelid, +46 (0) 707 34 38 78

Relaterade länkar

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet