Det finns några klimatsatsningar i vårbudgeten: bra med ökat solcellstöd, ett litet stöd till kollektivtrafiken och att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs snabbt. Men det borde vara så mycket mer.

Om två veckor ska Sverige presentera förslaget till återställningsåtgärder efter coronapandemin till EU. Sverige får 20 miljarder som ska användas till grön omställning och digitalisering 2021–2023. EU är tydliga med att återställningsbidraget skall medföra additionalitet, dvs. vara utöver återkommande kostnader i budgeten. Det är en unik möjlighet att öka klimatarbetet med nästan sju miljarder per år.

Regeringens strategi är tvärtemot vad EU-kommissionen skriver att använda EU-pengarna till sådant som redan är beslutat i höst och vårbudgetar.  Dessa satsningar bleknar i jämförelse med vad EU vill se.

Det är en förlorad chans. Bygg istället vidare på det redan goda basarbetet i Sverige, och accelerera utvecklingen med nya, additionella, satsningar.

  • Var finns en kraftfull satsning på inhemsk biodrivmedelsproduktion?
  • Var finns ökat stöd till sjöfartens klimatarbete och överflyttning av gods till sjövägen?
  • Var finns de breda satsningarna på digitalisering som skulle passat så bra efter en pandemi som fått det digitala mötet att verkligen vara ett alternativ?
  • Var finns den kraftfulla satsningen på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon?

Svensk industri har visat sig villiga att investera rekordbelopp för att accelerera omställningen. Sveriges regering behöver prioritera att stötta den snabba utveckling vi behöver se. Det gynnar både klimatet och den tekniska utvecklingen.

(Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet