VI TROR PÅ DEN NYA MOBILITETEN!

Den nya mobiliteten kräver nya lösningar. Vi behöver lyfta hela resekedjan från hemarbete, via bilen till kollektivtrafiken och mikromobilitet. Lösningen ligger i att vi inkluderar alla delar där de passar bäst, och att vi både fokuserar på minskad klimatpåverkan och funktion. Vi skall skapa tillgänglighet för den enskilde användaren, och det skall fungera i samhället.

Ett steg för 2030-sekretariatet är att stötta utvecklingen, och vara med att forma lösningar. Tillsammans med vår partner Tier har vi föreslagit offentlig upphandling av mikromobilitet som ett sätt att skapa ordning i en del av utvecklingen i en debattartikel i Dagens Samhälle. Detta löser inte alla utmaningar men med gemensam målsättning skapar vi förutsättningarna för aktörerna att tillsammans utveckla lösningar. Samarbete och gemensamt ansvarstagande är lösningen och vi kommer ta initiativ till att aktörerna möts, identifierar hinder och gemensamt tar fram konstruktiva lösningsförslag.

2030-sekretariatet fortsätter att samla de olika aktörerna i resekedjan, och vi vill skapa samverkan mellan alla aktörer till nytta för användaren. Det skall vara smidigt att färdas, vare sig man stannar hemma och förflyttar sig digitalt, eller om man tar en resekedja av bil – tåg – buss – mikromobilitet och gång.

Debattartikeln med Tier i Dagens Samhälle

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet