För dålig räckvidd, för långsam laddning, ingen lastkapacitet, inget andrahandsvärde…
Påståendena är många om elfordonen, men vilka är sanna och vilka är myter – och vilken är den värsta myten av dem alla? Det utarbetar vi gemensamt för att presenteras på eComExpo 6 april av konferensens moderator Mattias Goldmann.

Gå in på Menti.com med kod 7032 7146, länken https://www.menti.com/opfg3mawha eller QR-koden nedan.

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet