Energimyndigheten beviljade nyligen delfinansiering till ett projekt som kommer att visa konkret vad de olika politiska förslagen i budgeten innebär för klimatomställningen av transportsektorn. I ett samarbete mellan 2030-sekretariatet, PROFU och Energiforsk kommer 2030-pusslet att läggas.
Varje år när höstbudgeten presenteras kommer vi att göra en kvalificerad modellering över utvecklingen till 2030 och vidare. Modelleringen görs med den mycket omfattande TIMES NORDIC energianalysmodellen, och väger in en lång rad samhällstendenser. Det blir en av de mest exakta modelleringarna på den svenska marknaden.
Inom projektet kommer vi att kunna testa vissa antaganden. Vad händer med utsläppen om tillväxten i biltrafiken inte blir så stor som Trafikverket förutspår? Vad händer om en global brist på biodrivmedel gör att reduktionsplikten inte helt kan genomföras? Vad händer om vi ser en snabbare överflyttning av gods till järnväg och sjöfart?
Varje år presenterar vi vår körning för näringslivet, och ber om deras återkoppling på de politiska förslagen. Deras kommentarer tar vi tillbaka till politiken för att påverka för framtida budgetar.
Den 14e december har vi ett första seminarium där vi testar fyra antaganden, och låter experter kommentera. Ni anmäler er via denna länk: https://www.simplesignup.se/event/185984

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet