EU kommissionen börjar nu ta till sig av den omfattande kritiken mot det så kallade Taxonomiförslaget. Bra, grattis till oss alla som protesterat, och inte minst till Energiminister Anders Ygeman som härom veckan publicerade ett upprop tillsammans med nio andra länder där de krävde bättre krav för biodrivmedel.

EU kommissionen backade och definierade om biodrivmedel från att vara en övergångslösning, och därmed inte klassade som hållbara, till en del av lösningen. Bra, steg ett.

Taxonomin är ett regelverk som styr vilka investeringar som få kallas hållbara, och styr därmed var EUs fonder och andra hållbara investeringar skall riktas. Vår grundsyn är positiv. Vi behöver få med finanssektorn i omställningen, och vi behöver sätta press på våra investeringar. Därför är det förödande om exempelvis grödebaserade drivmedel, som idag utgör 70 procent av alla biodrivmedel i Europa, inte får denna klassificering. Lantmännens etanolproduktion har en minskad klimatpåverkan med 90 procent. Är inte det hållbart?

På sikt kommer elektrifieringen av lätta fordon att spela en mycket stor roll. Sverige ligger långt framme med över 30 procent av nysålda fordon, och andelen kommer att öka. Men även med en 70 procentig andel laddbara fordon, som det är i Norge idag, så kommer bara en tredjedel av alla fordon på vägarna i Sverige att vara laddbara 2030. I EU är det ännu värre, bara 10 procent. Internationella Energiorganet menar att det kommer att ta till 2040 innan elektrifieringen bidrar mer än biodrivmedel till minskad klimatpåverkan i transportsektorn.

Därför behöver vi satsa både på elektrifiering och på biodrivmedel. Och därför riskerar Taxonomin, om den tar bort investeringsviljan i biodrivmedel eller fordon med låga utsläpp,  att slå undan benen på den svenska omställningen av transportsektorn.

EU kommissionen har en plan för våren. De kommer att överbelasta medlemsländerna med nya direktiv, alla reviderade efter att klimatlagen antogs, och så många sidor direktivtext  kommer att lägga en enorm press på regeringarna att hinna ta ställning.

Därför är det bra när Anders Ygeman går i koalition med nio andra länder, och visar att vi är starka som aktörer tillsammans.

2030-sekretariatet samverkar mycket nära med ett stort antal aktörer i Sverige och i andra länder i Europa – när så mycket skall ändras ökar även möjligheten att påverka. Vi är på bollen!

Här kan ni se våra kommentarer i sin helhet:

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet