2030-sekretariatets fordonsprognos 2030 är justerade efter vad som sker i EU, och den snabba ökningen i försäljningen av laddbara fordon. Men det står fortfarande klart, ingen ensam lösning leder oss till klimatmålet.
Sverige är bäst i EU på laddbara fordon. År 2020 landade andelen laddbara fordon på just över 30 procent av nybilsförsäljningen, i EU blev det 12 procent. Även avseende laddinfrastruktur ligger Sverige i topp enligt den inflytelserika organisationen Transport& Environments sammanställning.

Med en ständigt ökande andel laddbara fordon, där hela 70 procent av nybilsförsäljningen är laddbar,  kommer vi i Sverige ändå bara att ha under två miljoner laddbara fordon. Det är bara en dryg tredjedel av fordonen på vägarna. I EU är det ännu värre. Kommissionen räknar i den nyligen publicerade Smart Mobility Strategy med 30 miljoner laddbara fordon på vägarna 2030, men det är fortfarande bara en tiondel av antalet fordon i EU. Det är tydligt att elfordon är en lösning för framtiden, men att de inte hinner ta över förrän långt efter 2030.

Sverige är bäst på laddbara fordon i EU, men vi är även bäst på biodrivmedel. Drygt en fjärdedel av alla drivmedel är förnybara, och reduktionsplikten ger en tydlig väg fram till 2030 när nästan all diesel och en stod del av bensinen kommer att vara förnybar. Kombinationen av el och biobränslen gör det möjligt att nå 2030 målet.

2030-sekretariatet nya rapport visar på potentialen när man vägrar fokusera alltför mycket på en teknik, utan vågar hålla fast vid det som fungerar idag.

Rapporten finner ni här Prognos bilparken 2030, 2030-sekretariatet januari 2021

 

För ytterligare information: Jakob Lagercrantz, 0708-173808

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet