För femte året delades Laddguldet ut till den kommun och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ och som väger in alla de aspekter som spelar in för en lyckad omställning och...