För att vi skall klara omställningen räcker det inte att utreda och diskutera. Till slut måste det till kraftiga finansiella muskler och ett gott stycke mod. Storbritannien lanserar en plan för en grön industriell revolution som kan flytta fram de brittiska positionerna.

På Ekotransport 2021 den 24e maj kommer vi att ha med representanter från den engelska regeringen som beskriver denna stora satsning.

När Boris Jonssons höger regerin lanserade detta intiativ,, lånade de i verkligheten begreppet från politiska motståndarna Labour. Men nu är det Boris som styr, och som sätter ”the Ten Point Plan för a Green Industrial Revolution” i verket.
Satsningen omfattar en statsfinansiering på 12 miljarder pund, och skall till 2030 skapa 250 000 gröna jobb och skapa privata investeringar på tre gånger beloppet regeringen sätter in. I tio punkter definierar regeringen prioriteringarna, och även om 2030-sekretariatet inte håller med om alla, kan man inte annat än beundra tydligheten och den snabba takten.
Punkt ett. Vindkraft till havs
Detta är en viktig punkt i den engelska strategin för klimatneutralitet.
Redan idag är England världens sjätte största vindkraftsland, och det finns stora planer på expansion.Industrin ger arbetstillfällen i de norra delarna av Storbritannien, i takt med att oljeindustrin drar ned.   Planen är att fyrdubbla produktionen till 40 gigawatts produktion  och skapa 60 000 jobb till 2030.
Punkt två. Vätgas
Engelsmännen har anslutit sig till den allt större skapa länder och bolag som satsar på vätgas. Målet är grön vätgas, med en vissa övergångslösningar i det som populärt kallas blå eller grå vätgas (från bland annat fossil naturgas).
Målet är 5Gw produktion till 2030.
Punkt tre. Kärnkraft
England har sedan länge satsat på kärnkraft, och har sluppit större olyckor. Även detta finns med i satsningen.
Punkt fyra. Elfordon
Elfordon har en nybilsandel på ”bara” 10 procent, i linje med EU genomsnittet, men bara en tredjedel av Sverige. Men regeringen satsar nu både incitament för att medborgarna skall köpa elfordon, och stora subventioner till den brittiska (ja nu ägda av Indiska Tata) bilindustrin.  Klassiska jaguar, Landrover och Morris kommer i elvarianter.
Punkt fem. Kollektivtrafik, cykling och gång
Vi har sett premiärminister Johnson på cykel, och i pandemins spår har cykling ökat kraftigt. Engelska Departement of Transport tar fram scenarier som visar på färre bilar på gatorna – hela 15 procent förre år 2050 än idag, tack vare ny teknik. Pandemin har dock inneburit kraftiga bakslag för den hyllade engelska kollektivtrafiken, tunnelbanan i London har bara en fjärdedel så många resenärer, och bussarnas passagerarantal har halverats. Cyklingen ligger stabil, med fördubbling vissa månader. Biltrafiken har minskat något.
Punkt sex. Bioflygbränsle och biobränsle för fartyg
Medan biobränsle för landtransporter på sikt antas ersättas med el, förstår man att flyget och sjöfarten behöver stora mängder hållbara drivmedel för att överleva. Regeringen specialsatsar på dessa “difficult-to-decarbonise industries” i två sektorer som står för stora delar av Storbritanniens utsläpp.
Punkt sju. Hus och offentliga byggnader.
Fortsättning följer…

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet