För att vi skall klara omställningen räcker det inte att utreda och diskutera. Till slut måste det till kraftiga finansiella muskler och ett gott stycke mod. Storbritannien lanserar en plan för en grön industriell revolution som kan flytta fram de brittiska positionerna.

På Ekotransport 2021 den 24e maj kommer vi att ha med representanter från den engelska regeringen som beskriver denna stora satsning.

När Boris Jonsons högerregering lanserade detta initiativ, lånade de i verkligheten begreppet från politiska motståndarna Labour. Men nu är det Boris som styr, och som sätter ”the Ten Point Plan för a Green Industrial Revolution” i verket. Den är konkret, har både med kostnader, arbetstillfällen och klimatnytta för varje satsning. Det är detta som Klimatpolitiska rådet efterfrågat från den svenska regeringen de senaste åren.

Satsningen omfattar en statlig finansiering på 12 miljarder pund, och skall till 2030 skapa 250 000 gröna jobb och privata investeringar på tre gånger beloppet regeringen sätter in. I tio punkter definierar regeringen prioriteringarna, och även om 2030-sekretariatet inte håller med om alla kan man inte annat än beundra tydligheten och den snabba takten.

Ladda ned en broschyr som beskriver satsningen i detalj här.

1. Vindkraft till havs

Detta är en viktig punkt i den engelska strategin för klimatneutralitet. Redan idag är England världens sjätte största vindkraftsland, och det finns stora planer på expansion. Industrin ger arbetstillfällen i de norra delarna av Storbritannien, i takt med att oljeindustrin skalar ner. Planen är att fyrdubbla produktionen till 40 gigawatts produktion  och skapa 60 000 jobb till 2030.

Detta kan ge 60 000 jobb år 2030, skapa 20 miljarder i privata investeringar och spara 21 miljoner ton koldioxid ekvivalenter, eller 5 procent av utsläppen i England 2018.

2. Vätgas

Engelsmännen har anslutit sig till den allt större skara länder och bolag som satsar på vätgas. Målet är grön vätgas, med en vissa övergångslösningar i det som populärt kallas blå eller grå vätgas (från bland annat fossil naturgas). Målet är 5Gw produktion till 2030.

Detta kan ge 8 000 jobb år 2030, skapa 4 miljarder i privata investeringar och spara 41 miljoner ton koldioxid ekvivalenter, eller 9 procent av utsläppen i England 2018.

3. Kärnkraft

England har sedan länge satsat på kärnkraft, och har sluppit större olyckor. Även detta finns med i satsningen.

Detta kan ge 10 000 jobb år 2030, skapa 300 miljoner i privata investeringar.

4. Elfordon

Elfordon har en nybilsandel på ”bara” 10 procent, i linje med EU-genomsnittet, men bara en tredjedel av Sverige. Men regeringen satsar nu både incitament för att medborgarna skall köpa elfordon, och stora subventioner till den brittiska (nu ägda av Indiska Tata) bilindustrin.  Klassiska Jaguar, Landrover och Morris kommer i elvarianter.

Detta kan ge 40 000 jobb år 2030, skapa 3 miljarder i privata investeringar och spara 5 miljoner ton koldioxid ekvivalenter, eller 2 procent av utsläppen i England 2018.

5. Kollektivtrafik, cykling och gång

Vi har sett premiärminister Johnson på cykel, och i pandemins spår har cykling ökat kraftigt. Engelska Departement of Transport tar fram scenarier som visar på färre bilar på gatorna – hela 15 procent färre år 2050 än idag, tack vare ny teknik. Pandemin har dock inneburit kraftiga bakslag för den hyllade engelska kollektivtrafiken, tunnelbanan i London har bara en fjärdedel så många resenärer, och bussarnas passagerarantal har halverats. Cyklingen ligger stabil, med fördubbling vissa månader. Biltrafiken har minskat något.

Detta kan ge 3 000 jobb år 2030, skapa 5 miljarder i privata investeringar och spara 2 miljoner ton koldioxid ekvivalenter, eller 1 procent av utsläpp i England 2018.

6. Bioflygbränsle och biobränsle för fartyg

Medan biobränsle för landtransporter på sikt antas ersättas med el, förstår man att flyget och sjöfarten behöver stora mängder hållbara drivmedel för att överleva. Regeringen specialsatsar på dessa “difficult-to-decarbonise industries” i två sektorer som står för stora delar av Storbritanniens utsläpp.

Detta kan ge 5 200 jobb år 2030, skapa 12 miljarder i privata investeringar och spara 1 miljon ton koldioxid ekvivalenter, eller <1 procent av utsläpp i England 2018.

7. Hus och offentliga byggnader

Var kan detta vara viktigare än i Storbritannien, berömt för enkelglasrutor och avloppsrör utanpå byggnaderna? I planen ingår satsningar på både offentliga byggnader och för privatbostäder. En miljard pund skall satsas på bland annat en stor satsning på luftvärmepumpar och nya byggnadsstandarder.

Detta kan ge 50 000 jobb år 2030, skapa 11 miljarder i privata investeringar och spara 71 miljon ton koldioxid ekvivalenter, eller 16 procent av utsläppen i England 2018.

8. Investering i CCUS (Carbon Capture, Usage and Storage)

Regeringen ser detta som en ”spännande ny industri”. Redan till 2030 beräknar regeringen med att fånga 10 miljoner ton koldioxid. Fyra experimentella anläggningar skall etableras vid stora industriella kluster.

Detta kan ge 50 000 jobb år 2030, skapa 1 miljarder i privata investeringar och spara 40 miljoner ton koldioxid ekvivalenter, eller 9 procent av utsläpp i England 2018.

9. Miljöskydd

Detta är en satsning för att utöka nationalparker för att nå målet att skydda och förbättra 30 procent av Englands natur.

Detta kan ge 20 000 jobb år 2030, skapa 5,2 miljarder i privata investeringar.

10. Gröna investeringar och innovation

Storbritannien var tidigare ett finansiellt centra i Europa. Nu vill regeringen, post Brexit, säkra positionen som en” global ledare i klimatsmarta tekniker”.

Potentialen är ”hundratusentals jobb”år 2030, skapa 2,5 miljarder i privata investeringar och leda till stora klimatvinster.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet