Remisser & Policyförslag

Ett av 2030-sekretariatets viktigaste arbetsuppgifter är att granska och återkoppla på de remiss- och policyförslag som regeringen och svenska myndigheter. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Remisser