Laddguldet till elektrifieringens pionjärer

I fem år har 2030 sekretariatet delat ut laddguldet till svenska kommuner, och vi vidgar nu med att ha med Fastighetsägare. Både kommuner och fastighetsägare är centrala aktörer i elfordonsutvecklingen, och vi vill lyfta fram de bästa exemplen.´

Årets jury är:

Maria Stenström för 2030-sekretariatet. Sammankallande.

Göran Fredriksson, Elbil Sverige

Jessica Ahlenius, BilSweden

Mattias Goldmann, oberoende expert

Johanna Barr, Power Circle

Anna Fägersten Dahlquist, eComExpo

Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta

 

Priset delas ut på eCarExpo i Göteborg den 3e december klockan 1515.

För kommuner har vi nedanstående kriterier . Vi utgår från en lista  över de kommuner som haft snabbast utveckling av antalet elfordon och antalet offentliga laddpunkter. Juryn får en lista på de tio bästa på ert bord och utser därefter en vinnare.

För fastighetsägare har vi ett öppet nomineringsförfarande. Alla kan nominera, formulera er med ungefär 250 ord, och skicka med en bild. Skicka till Maria.stenstrom@2030sekretariatet.se.

 

KRITERIER LADDGULDET 2021

Förutom den kvantitativa bedömningen, bedömer juryn guld-, silver- och bronsplatsen utifrån följande kriterier:

 

 1. Genomfört 2021. Det ska märkas idag att kommunen satsar, inte bara genom beslut på papperet (som förvisso ofta är grunden). Investeringar i laddning, upphandling, etc.
 2. Politisk förankring för egna fordon och en ambition för samtliga. Ett uthålligt arbete för eldrivna transporter kräver uthållighet i politiska beslut, även om eldsjälar kan göra en hel del. Kommunen ska med politiska beslut kunna visa att man sopar rent framför egen dörr samtidigt som man vill främja samtliga fordon i kommunens geografiska område – att man har en strategi för fossilfrihet.
 3. Resultat utifrån förutsättningar. Vad är rimligt att genomföra som en liten, stor, rik, fattig, pendlar-, storstads- eller landsbygdskommun? Fokus är i första hand eldrivna transporter, inte lika mycket transportsystemet i sin helhet.
 4. Underlätta och sprida information till privatpersoner och företag. Kommunen kan göra mycket själv, men inte allt. Som invånare och verksam ska man gärna kunna få hjälp med både information om elbilar, hur man ordnar laddplatser för villan eller flerfamiljshuset, som var det finns laddplatser i kommunen. Detta kan ske genom kommunal energirådgivning, hemsidor eller på andra sätt.
 5. Nytänkande och innovation. Finns det spännande utvecklingsprojekt eller annat som kan inspirera eller driva på andra, är det intressant, och ska samtidigt vägas mot handling idag.
 6. Kringeffekter. Har kommunens arbete spritt sig till stora arbetsgivare eller företag som sätter upp laddplatser eller köper in elbilar, eller spritt sig till andra transportslag? Bussar, tunga sektorn, annat.

 

 

Fastighetsägare är ett nytt diplom, tillsammans med kommunerna en mycket viktig aktör. Här har vi ett nomineringsförfarande,till den  kommit in till den 20e november. I nomineringsförfarandet begär vi en formulering på max 250 ord. Vi vill se en bild på installationen. 2030-sekretariatet gör en screening, och skickar de 10-15 bästa för juryn. Sedan tar juryarbete vid enligt kriterierna nedan.

Förslag på kriterier:

  1. Genomfört 2021. Vi bedömer det som redan är gjort, det som används av elfordonsägare, där det finns minst tre månaders praktisk erfarenhet.
  2. Samverkan med hyresgäster. Ny teknik är mindre värt utan en bred förankring. De nominerade ombeds skicka exempel på vad de gjort
  3. Resultat utifrån förutsättningar. Vad är rimligt att genomföra som en liten, stor, fastighetsägare, som en allmännytta eller som en privat aktör?
  4. Kringeffekter. Har fastighetsägarens arbete spritt sig till andra, har de stimulerat fler att köpa laddbara fordon?
  5. Innovation och smarthet. Är laddarna uppkopplade, finns nytänkande inom betalsystem, finns annan innovation.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet