Omfattande beteendeförändringar är nödvändiga för att vi ska nå klimatmålet för transportsektorn till 2030, konstaterar 2030-sekretariatet. Med nio år kvar finns en bred enighet från politik och näringsliv, men lösningar för hållbara resor och transporter behöver tillämpas i stor skala, och nå såväl privatpersoner som företag. Med Maria Stenström som ansvarig för mobilitet och beteendefrågor ska 2030-sekretariatet bistå Sverige i att nå klimatmålet 2030.

Maria har mer än 20 års erfarenhet av förändringsarbete inom energi- och transportsektorn. Med en bakgrund som civilingenjör startade hon bland annat FordonGas Sverige AB – en pionjär inom förnybart drivmedel. Som vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag drev hon igenom en rad avgörande hållbarhetssatsningar som elektrifiering av fordonsflottan, effektivare elladdningstjänster, omfattande digitalisering för flexiblare parkering och mobiltetstjänster för resor involverande olika färdmedel och reseaktörer.

– Jag har följt Marias arbete genom åren. Hon har alltid vågat leta nya vägar och har förmågan att se lösningar på komplexa utmaningar. Inte minst hennes erfarenhet av parkeringsfrågor gör henne som klippt och skuren för att ta sig an mobilitetsfrågorna, kommenterar Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet.

Maria tar med sig en bred portfolio kännetecknad av innovation och samverkan mellan aktörer, där människorna står i fokus.

– För att få personer att ändra sitt beteende måste vi vara intresserade av hur deras liv fungerar. Vi behöver utgå från deras behov när vi hittar lösningar för en hållbar omställning. Här spelar digitaliseringen en stor roll, till exempel genom öppna data och användarvänlighet för kunden. När alternativet till fossilt resande blir enkelt har vi en klimatomställning som håller i längden, säger Maria Stenström.

I rollen som mobilitet och beteendeansvarig axlar hon en av de tuffaste utmaningarna som Sverige står inför idag. Beteendeförändringar, inte minst på vardagsnivå, beräknas stå för cirka en tredjedel av de utsläppsminskningar som måste till för att Sverige ska nå klimatmålet för transportsektorn 2030.

– Pandemin har visat att vi kan ändra beteende men framtiden är härligt oförutsägbar. Det finns inte en aktör eller en lösning för den ”nya mobilisten”, och olika städer och regioner har olika förutsättningar. Det är dags att gå från gamla prognosstyrda planeringsmodeller och arbetssätt till att våga testa oss fram och hitta nya samarbeten och lösningar som möter människors behov på ett klimatklokt sätt. Här hoppas jag kunna bidra med mod och nytänkande, tillägger Maria Stenström.

Maria Stenström tillträder i mars 2021 och ersätter Anna Lindén som efter drygt två år går vidare till Stockholms stad som projektledare vid Miljöbilar i Stockholm.

Kontakt

Vill du kontakta oss för en intervju, kommentar eller mer information? Vänligen kontakta:

Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor
E-post: maria.stenstrom@2030sekretariatet.se
Telefon: 073 444 15 48

Jakob Lagercrantz, vd
E-post: jakob.lagercrantz@2030sekretariatet.se
Telefon: 070 817 38 08

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet