Större utmaningar för nyttofordonens klimatanpassning. Vi jagar på.

2030-sekretariatet inleder nu ett samarbete med den framgångsrika elfordonsmässan eComExpo. När andra fordonsmässor yrvaket söker nya former växer eCar Expo (persontransporter) och eCom Expo (nyttofordon) snabbt.

Under mässan den 6-7e april 2022 kommer 2030-sekretariatet att hålla en seminariedag (6e) kring nyttofordon – men fortsätta att fokusera på en bredd av olika tekniska lösningar. Elektrifieringen är en viktig del i omställningen, men lika viktig är biodrivmedel och beteende.

Vi kommer att inleda gemensamt med eComExpo med en presentation av en av våra ministrar, och därefter gå upp en våning till ett seminarierum som kommer dels att fokusera på vad som är på gång i Sverige, men även ha med representanter från ett fokusland där man lyckats mycket bra med incitament för tunga transporter.

Efter lunch och besök i utställningen kommer vi att bjuda in till tio stucken rundabordssamtal kring aktuella frågor. I rummen har vi en moderator, samt en representant för politiken i Sverige. Vårt syfte är att diskutera frågor som är viktiga för branschen men även konkretisera och prioritera vilka åtgärder politiken bör genomföra.

Vi kommer snart att konkretisera de olika workshops som kommer att genomföras.

Vi avslutar dagen med att kortsammanfatta resultaten från den olika grupperna, och därifrån tar 2030-sekretariatet fram rekommendationer för klimatanpassade incitament för nyttofordon.

I denna artikel beskrivs samarbetet.

 

 

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet