FOKUSGRUPPER FÖR PARTNERS

Fokusgrupper 

I dessa grupper samlar sig de partners som vill i mer intensivt arbete kring en specifik fråga. Grupperna är inte tänkta att finnas för alltid, men de ger en möjlighet att kraftsamla. Initiativet till grupperna kommer från partners.

Det är fritt för partners att ansluta sig och varje grupp gör upp sin egen tid- och åtgärdsplan. 

 

Mobilitet med parkeringsfokus

Vi fortsätter hinderröjningen för fler delade fordon och utökar med parkeringsfrågor som blir ett fokus under hösten. Vi jobbar med fyrstegsprincipen och Trafikverkets finansiering av mer hållbara trafiklösningar i nationell plan och länsplaner för infrastruktur. Vill ni vara med i alla eller något av områdena, kontakta Anna.

 

Etanol 2.0 

Aktiv under tiden oktober 2020-sommaren 2021 

Vi lyfter etanol genom fokus på konvertering, E10 och möjligheter för E85 bilar (exempelvis bonus-malus). Vill ni vara med, kontakta Jakob 

 

Sveriges återstartsbudget – projektbeskrivning med kalender 

Aktiv under tiden oktober 2020-30 april 2021 

Vi tar fram en skrift som visar upp 24 projekt som borde platsa i den svenska återstartsförslaget med medel från EU. Dessa kan tas fram oktober-november, och skickas till Bryssel (svenska MEP i form av en skrift och en adventskalender). Vill ni vara med, kontakta Jakob 

 

Statsstödsreglerna och övriga EU direktiv 

Aktiv under tiden oktober 2020-samma tid 2021 

Statsstödsreglerna revideras. De är på många sätt bra, men deras syn på biodrivmedel måste nyanseras. Dagens skrivning att grödebaserade biodrivmedel inte kan få statsstöd måste skrivas om. Vi bevakar samtidigt andra processer i EU. Vill ni vara med, kontakta Jakob 

 

Ny skattemodell för koncentrerade biodrivmedel 

Aktiv under tiden oktober 2020-Almedalen 2021 

Vi utgår för att flytande koncentrerade biodrivmedel får fortsatt skatteundantag ett år till (2021). Genom den påverkan corona har på samhället kan det finnas skäl till ytterligare ett års undantag, men för eller senare behövs en ny modell för att hantera dessa drivmedel inom ramen för existerande skattesystem. Vill ni vara med, kontakta Jakob 

 

Elektrodrivmedel 

Aktiv under tiden oktober 2020-Almedalen 2021 

Elektrodrivmedel/bränslen är ett nytt begrepp, i princip att överskott av el används för att skapa drivmedel av allt från utsläpp till bioråvaror. Hur dessa skall hanteras inom EU:s direktiv skall definieras nästa år. Vi behöver samtidigt lyfta in dessa begrepp i den svenska debatten. Vill ni vara med, kontakta Jakob 

 

Mytsidan 

Vi har flera gånger talat om att bygga en sida med myter kring omställningen. Vi ser dem kring elfordon, kring biodrivmedel, vätgas, och de nya mobilitetstjänsterna. Biodriv Öst har på lagt upp flera filmer som möter aktuella missuppfattningar, exempelvis: https://www.facebook.com/watch. 

Senaste veckan har brandmannen Tommy Carnebo återigen gått till storms mot elbilar och tidningen ETC har en stor bilaga om biodrivmedlens negativa sidor. Vi måste bara vänja oss vid att detta blir en del av debatten, och vår uppgift blir att balansera både det överdrivet negativa och det överdrivet positiva. Vill ni vara med, kontakta Jakob 

Remisser