Omställningen går inte tillräckligt fort när det gäller tunga fordon och vi behöver öka takten och fokusera.

Alla hållbara lösningar behövs för att fasa ut de fossila drivmedlen. Det handlar till stor del om elektrifiering, men även biodrivmedel som HVO, RME, etanolbaserade ED95 och biogas  samt på lite sikt vätgas. Transportaktörer med självaktning jobbar redan för och med ett eller flera alternativ. Nu gäller det att få upp takten.

eComExpo, mässan för fossilfria nyttotransporter på väg, är en mötesplats där branschen möts för samtal, samverkan och konkreta diskussioner. Som partner till eComExpo har vi en nyckelroll i att bredda inriktningen från ett starkt fokus på elektrifiering till alla lösningar som bidrar till att sänka att nå 2030-målet om en fossilfri fordonsflotta.

På eComExpo samlar 2030-sekretariatet politiska representanter, branschfolk och sakkunniga till samtal som ska mynna ut i en konkret klimatstrategi för transportnäringen. Som komplement till strategier och färdplaner från regeringen och Fossilfritt Sverige kommer Klimatplanen för transportnäringen att konkret ange vad vi ska göra år för år fram till 2030.

Vårt mål är att du som seminarie-besökare lämnar eComExpo med ett know-how kring hur vi går från ord till handling, vilka myter om elektromobilitet som ska begravas och sist men inte minst har bidragit till en handlingsplan som tar oss i mål.

eComExpo går 6-7 april i Scandinavian XPOS nybyggda mässhallar i Arlandastad. För ytterligare information om eComExpo se https://ecomexpo.se/

Länk till biljettsidan https://ecomexpo.se/biljetter/

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet